Parytet mógłby zostać zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny?

Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, twierdzi że ustawa wprowadzająca parytety na listach wyborczych jest niezgodna z konstytucją. - Ideą przedstawicielstwa narodowego jest stworzenie ciała reprezentującego całość interesów, wartości tkwiących w narodzie i tutaj płeć nie ma nic do rzeczy - uważa prof. Paweł Sarnecki.
W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o parytetach. Ustawa zmieniałaby ordynacje wyborcze do Sejmu (ale nie Senatu ze względu na większościową ordynację), Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin (powyżej 20 tys. mieszkańców), powiatów i sejmików wojewódzkich.

Zapis, który wzbudza wątpliwości Radziszewskiej oraz niektórych konstytucjonalistów brzmi: "liczba kobiet na liście okręgowej nie może być mniejsza niż liczba mężczyzn".

Parlament to reprezentacja narodu

- Ten przepis jest niekonstytucyjny ze względu na charakter parlamentu jako reprezentacji politycznej narodu. A taki charakter jest ukształtowany w konstytucji - twierdzi prof. Paweł Sarnecki, były kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na UJ. - Jedynym kryterium zgłaszania kandydata powinno być to na ile reprezentanci oddają przekonania, interesy, wartości swoich wyborców. W praktyce konkretyzują to partie polityczne, jednak konstytucja taki obraz stwarza i realizacji takiego obrazu wymaga - wyjaśnia prof. Sarnecki.Konstytucjonalista wskazuje jednak, że reprezentacja samorządowa ma nieco inny charakter niż parlamentarna, dlatego parytet na listach wyborczych do samorządów mógłby mieć uzasadnienie.

Parytet może wyrównać szanse

Mniej kategoryczny w podejściu do ustawy wprowadzającej parytety jest dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwraca uwagę na kwestię tzw. uprzywilejowania wyrównawczego, które ma na celu poprawienie szans płci niedostatecznie reprezentowanej. Konstytucjonalista zauważa, że polska konstytucja mówi o równym prawie kobiet i mężczyzn do pełnienia funkcji publicznych, co nie jest w Polsce takie oczywiste.

Podkreśla jednak, że sam ma wątpliwości, które "wiążą się z pewną trudnością jednoznacznego wydobycia z samej konstytucji reguły mówiącej, że uprzywilejowanie wyrównawcze w dziedzinie politycznej nie jest odejściem od zasady równości". - Konstytucja nie pozwala także na uzależnienie biernego prawa wyborczego od płci kandydatów - wyjaśnia.

Piotrowski nie jest także przekonany, czy ustawa i ewentualna zmiana konstytucji to skuteczne rozwiązanie. - Może wystarczyłoby, żeby partie polityczne układając listy same dały przykład stosowania zasady parytetu? - zastanawia się.

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM