Rząd likwiduje Komisję Majątkową. "Po długiej i niełatwej dyskusji"

- Po długiej i niełatwej dyskusji przyjęliśmy projekt ustawy, która kończy działalność Komisji Majątkowej. Stanie się to 31 stycznia. Do tego czasu komisja nie podejmie żadnej decyzji - powiedział Donald Tusk.


- Nie zawsze decyzje w komisji zapadały tak, jak powinny - powiedział Tusk. - Informacje, które napływają pokazują, że to polska lewica jest najbardziej odpowiedzialna w jakim kształcie to pracowało i jakie decyzje to ciało podejmowało. Będziemy to rozliczać bardzo szczegółowo - dodał. Według premiera ubolewania SLD nad tym, że Komisja Majątkowa źle działała "to szczególna hipokryzja".

Sześć miesięcy na wystąpienie

Według przyjętego projektu, sprawy związane z roszczeniami byłyby rozpatrywane na zwykłych zasadach, na drodze sądowej.

Podmioty kościelne, państwowe, samorządowe czy prywatne, będące uczestnikami postępowań prowadzonych dotychczas na podstawie przepisów o Komisji Majątkowej w sprawach, w których nie zapadło jeszcze orzeczenie komisji, miałyby sześć miesięcy na wystąpienie o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, a jeżeli nie było ono wszczęte - na wystąpienie do sądu o zasądzenie roszczenia.

Projekt zakłada też, że do 31 stycznia 2011 r. Komisja przedstawi szefowi MSWiA (ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych) oraz Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie ze swojej działalności.

Polska w dobrym klubie

- Utrzymujemy pozycję lidera, tym razem tuż za Szwecją, europejskiej gospodarki i to w takim czasie, gdzie w wielu państwach dochodzi do bardzo poważnych turbulencji i kłopotów finansowych - powiedział w pierwszej części konferencji Tusk

- Polska dobrze zdaje egzamin z kryzysu, co nie znaczy, że jest dobrze. Każdy widzi, że w Polsce i Europie rok 2010 jest rokiem trudnym, a rok 2011 też jest niezwykle poważnym wyzwaniem. Możemy jednak powiedzieć, że Polska z tej próby wychodzi wyjątkowo dobrze i że nasza gospodarka jest silniejsza niż w jakimkolwiek państwie europejskim - powiedział Tusk.

Premier dodał, że "kształtuje się taki północno-wschodni klub dobrych gospodarek w Europie. Oprócz Polski, Szwecja, Słowacja, Niemcy, to są te państwa, które wyraźnie korzystnie odbijają na tle statystyk od reszty Europy".

DOSTĘP PREMIUM