Wchodzisz do Euro - płacisz więcej?

Kolejne, 17. państwo stało się członkiem klubu. Estonia to kraj wyjątkowy. To pierwsza bałtycka republika, pierwsze państwo byłego ZSRR, która została pełnoprawnym członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej. Obawy przed przystąpieniem do strefy euro zazwyczaj są podobne. Estończycy na pewno spodziewali się wzrostu cen. Czy słusznie?
Dane historyczne sugerują, by "cenowego" efektu wprowadzenia euro nie przeceniać. W przypadku Estonii, na dokładne - lub lepiej powiedzieć: dokładniejsze - opracowania trzeba będzie jeszcze nieco poczekać.

Co wiemy teraz? Euro w obrocie gotówkowym funkcjonuje od 1. stycznia 2002 roku. Wspólną walutą płacić zaczęto wówczas w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Efekt inflacyjny wprowadzenia euro (EIWE) badał Eurostat. Z większości dostępnych badań wynika, że ów efekt był nieznaczny. Zawierał się w przedziale do 0,3 pkt. proc.

EIWE* według poszczególnych grup dóbr.

Wartości wyrażone są w punktach procentowych.

(A) Dobra, których wzrost cen "najprawdopodobniej" wynikał z EIWE

Rodzaje dóbr01.2002 w por. do 12.2001I kw. 2002 w por. do IV kw. 20012002 w por. do 2001
Usługi sportowe i rekreacyjne0.010.010.02
Nauczanie przedszkolne, podstawowe, licealne i policealne0.010.010.01
Restauracje, kawiarnie i podobne0.060.070.08
Salony fryzjerskie i kosmetyczne0.010.010.01
EIWE dla dóbr (A)0.090.100.12


(B) Dobra, których wzrost cen "prawdopodobnie" wynikał z EIWE

Usługi:

Rodzaje dóbr01.2002 w por. do 12.2001I kw. 2002 w por. do IV kw. 20012002 w por. do 2001
Usługi związane z utrzymaniem mieszkania0.000.00-0.01
Serwisowanie i naprawa pojazdów0.010.010.02
Usługi wynajmu0.020.030.02
Inne usługi0.010.000.00
EIWE dla usług ogółem0.040.04r0.03


Dobra żywnościowe:

Rodzaje dóbr01.2002 w por. do 12.2001I kw. 2002 w por. do IV kw. 20012002 w por. do 2001
Pieczywo i produkty zbożowe0.020.030.05
Ryby0,000.020.02
Mleko, sery i jaja0.030.030.02
Owoce0.040.050.04
Warzywa0.040.000.00
Cukier, dżemy, miód, czekolada i słodycze0.00-0.01-0.01
Produkty żywnościowe gdzie indziej nie sklasyfikowane0.000.000.01
Piwo0.000.000.00
Inne produkty żywnościowe0.000.000.00
EIWE dla produktów żywnościowych ogółem0.130.120.13


Dobra przemysłowe (non-energy)Rodzaje dóbr01.2002 w por. do 12.2001I kw. 2002 w por. do IV kw. 20012002 w por. do 2001
Akcesoria ogrodowe, kwiaty i rośliny0.010.010.01
Inne dobra przemysłowe (non-energy)0.010.010.00
EIWE dla dóbr przemysłowych (non-energy) ogółem0.020.020.01
EIWE dla dóbr (B)0.190.180.17


*Źródło: Eurostat News Release, nr 69/2003, 18.06.2003, tabela 1.

** ww dane (tj. tabelę) zaczerpnąłem z opracowania Pani mgr Patrycji Gracy z SGH. Bardzo dziękuje :)

DOSTĘP PREMIUM