Parlament UE: Do 2020 Mazowsze otrzyma 40 mld euro wsparcia

Parlament Europejski przyjął dziś poprawki do tzw. raportu Piepera zapewniającego wzbogacającym się regionom UE dalsze otrzymywanie dotacji w ramach funduszy strukturalnych. Dzięki nim Mazowszu wraz z Warszawą zostanie przyznany status ?regionu pośredniego? - oznacza to, że w latach 2016-2020 z budżetu UE Mazowsze otrzyma 40 mld euro m.in. na budowę dróg, oczyszczalni ścieków i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Wspierane przez polskich europarlamentarzystów poprawki planu polityki spójności po 2013 roku objęły Mazowsze kategorią "regionu pośredniego". Zaliczane są do nich regiony, w których PKB wynosi od 75 do 90 proc. unijnej średniej. Rafał Trzaskowski, europoseł PO w rozmowie z Tokfm.pl mówi: - Dzięki tym zmianom Mazowsze w latach 2016-2020 co roku będzie otrzymywać wsparcie na podobnym, lub nieco niższym poziomie niż w latach poprzednich. Już wiemy, że Mazowszu zostanie przyznane 40 miliardów euro. Dopiero po 2020 roku kwoty będą stopniowo malały.

W dotychczasowym systemie na większe dotacje w ramach polityki spójności nie mogłyby liczyć regiony o PKB powyżej 75 proc. unijnego. Należy do nich m.in. Mazowsze, które według danych Eurostatu już 2006 roku przekroczyło poziom 83 proc. unijnej średniej PKB. Do tak wysokich wskaźników Mazowsza przyczynia się przede wszystkim Warszawa, która gospodarczo wyprzedziła znacznie pozostałe części województwa. Konsekwencje tego wzrostu region miał jednak ponieść dopiero w latach 2014-2020. - Utrzymanie progu 75 proc. unijnego PKB oznaczałoby zakręcenie kurka z unijnymi pieniędzmi dla Mazowsza i Warszawy - pisze na swoim blogu Wojciech Olejniczak, europoseł SLD.

Choć plan został już przyjęty, nadal trwają negocjacje nad sposobami jego realizacji. - Bo jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Nadal dyskutujemy o tym, na jakie cele będzie można wydawać te pieniądze i kto będzie o tym decydował. Ważne dla nas jest, żeby nikt tych celów nam nie ograniczał. Poza tym nie rozstrzygnięto jeszcze, czy przydzielanie dotacji odbędzie się na poziomie regionalnym, czy centralnym. Nie zawsze interes Warszawy i Mazowsza musi być tożsamy - powiedział Trzaskowski.

Oprócz Mazowsza do "regionów pośrednich" zostanie zaliczonych 36 regionów w całej UE. Przeciwni projektowi poprawek byli głównie europosłowie niemieccy.

DOSTĘP PREMIUM