Wysłaliśmy (ponownie) pytania do diecezji o pedofilię. Odpowiedź? "TO NIE WASZA SPRAWA!", "jestem na chorobowym"

Po odpowiedzi ks. dr. Józefa Klocha na nasze pytania dot. pedofilii w Kościele w Polsce ponownie rozesłaliśmy do wszystkich diecezji zagadnienia, o które zapytaliśmy je ponad miesiąc temu drogą listowną. Tym razem wysłaliśmy e-maile. I tym razem dostaliśmy odpowiedź. Nie na pytania o pedofilię, lecz na sam fakt wysłania przez nas tych pytań.
Po serii naszych tekstów o pedofilii w Kościele katolickim wysłaliśmy listami poleconymi do Konferencji Episkopatu Polski i wszystkich diecezji w Polsce pytania o skalę problemu. Ostatnio odpowiedział rzecznik KEP - ks. dr Józef Kloch. Dowiedzieliśmy się od niego m.in., że polski Kościół nie zbiera informacji od biskupów na temat nadużyć księży. Czyli, de facto, nie zna skali problemu pedofilii.

Zachęceni odpowiedzią rzecznika ponowiliśmy nasze pytania do diecezji. Tym razem drogą elektroniczną - e-mailami.

"Jestem na zwolnieniu", "nie jesteśmy zainteresowani ankietą"

E-maile okazały się skuteczniejsze od listów poleconych - tylko wczoraj dostaliśmy odpowiedź na nasze wiadomości (nie na pytania dotyczące pedofilii) od kilku diecezji. Wiadomość od naszej redakcji brzmiała następująco:A odpowiedzi? Przyszły szybciej, niż się spodziewaliśmy.

Rzecznik prasowy diecezji legnickiej:Rzecznik diecezji pelplińskiej:Rzecznik biskupa tarnowskiego:Rzecznik diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej:Kanclerz archidiecezji warmińskiejDialog z ks. Wojciechem Lipką. Czyli: "Nie jesteście Stolicą Apostolską. TO NIE WASZA SPRAWA!"

Dłuższą wymianę korespondencji nawiązaliśmy z kanclerzem kurii warszawsko-praskiej, ks. Wojciechem Lipką. Poniżej przedstawiamy całą wymianę maili:

Kanclerz kurii warszawsko-praskiej:Radio TOK FM:Kanclerz kurii warszawsko-praskiej:Radio TOK FM:Kanclerz kurii warszawsko-praskiej:Co dalej?

Wciąż czekamy na kolejne odpowiedzi od diecezji, wciąż też ponawiamy pytania dotyczące meritum sprawy - skali problemu pedofilii w polskim Kościele.

DOSTĘP PREMIUM