Prawnik: Sejm podjął uchwały i wyraził swoje przekonanie. Ale nie ma to żadnych skutków prawnych

- Uchwały podjęte przez Sejm wczoraj wieczorem nie anulują wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może wyrażać różne opinie na różne tematy - mówił w TOK FM dr Zbigniew Gromek, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW.
Sejm przyjął uchwałę stwierdzającą nieważność wybory pięciu sędziów TK, który został dokonany w poprzedniej kadencji. Od rana słychać komentarze, że to koniec trójpodziału władzy i zamach stanu. - Po pierwsze: nie jedna uchwała, a pięć. Każda dotyczyła odrębnego sędziego - precyzował w TOK FM dr Zbigniew Gromek z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

- Jest przekaz, że te uchwały uchyliły wybór sędziów TK dokonany przez Sejm poprzedniej kadencji. Ale treść tych uchwał na to nie wskazuje. Z treści wynika, że Sejm stwierdza, że tamte uchwały są pozbawione mocy prawnej. To wyłącznie wyrażenie przez Sejm jego wiedzy, przekonania i oświadczenie, co on o tym myśli. Ale nie ma żadnych skutków prawnych. To znaczy, że zdaniem Sejmu tamte uchwały były niezgodne z konstytucją, ale nie anulują wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może wyrażać różne opinie na różne tematy zwłaszcza ws. własnych działań. Jest to dopuszczalne. Może też apelować do prezydenta o podjęcie różnych działań. Dopóki komuś nie nakazuje i nie uchyla działań jest do dopuszczalne - tłumaczył Gromek.Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM