Dziwna nauka: Wstęp do psychologii anomalistycznej - spotkanie z prof. Frenchem

Odkąd sięgniemy pamięcią, w każdym znanym społeczeństwie pewna część populacji donosiła o niezwykłych doświadczeniach, które niekiedy trudno było logicznie wyjaśnić. Czy zjawiska paranormalne istnieją? A może to kwestia odpowiedniego podejścia do danej sytuacji, znalezienia jej możliwych przyczyn i skutków, celem zrozumienia jej? Wykład pt. "Dziwna nauka: wstęp do psychologii anomalistycznej" wygłosi 24 czerwca 2014 r. prof. Ch. French z Uniwersytetu Londyńskiego. Spotkanie odbędzie się w ramach Horyzontów Poznania. Wstęp wolny.
(Para)normalne spotkanie

Z badań opinii publicznej wynika, że większość społeczeństwa uznaje istnienie zjawisk paranormalnych. Tak bardzo rozpowszechnione doświadczanie i wiara w te zjawiska, może oznaczać dwie rzeczy: albo zjawiska paranormalne rzeczywiście istnieją, w związku z czym powinny zostać uznane przez szerokie kręgi naukowe, które obecnie odrzucają podobne doniesienia, albo też wiara i doświadczanie zjawisk pozornie paranormalnych mogą być w pełni wytłumaczalne z punktu widzenia psychologii.

- Niniejsza prezentacja będzie wprowadzeniem do subdyscypliny, jaką jest psychologia anomalistyczna, którą można zdefiniować jako badanie niezwykłych zjawisk związanych z zachowaniem i doświadczaniem w celu dostarczenia nieparanormalnych wyjaśnień z punktu widzenia czynników psychologicznych i fizycznych - mówi profesor French. - Podejście to zostanie zilustrowane przykładami odnoszącymi się do szeregu zjawisk pozornie paranormalnych - dodaje

Horyzonty Poznania

Horyzonty Poznania to projekt popularyzujący naukę, współfinansowany przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu zapraszamy ważnych przedstawicieli świata nauki do wygłoszenia wykładów gościnnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Formuła wykładów otwartych jest nowatorską alternatywą dla konferencji naukowych, które ze względu na swój charakter mają ograniczony zasięg i wyspecjalizowane grono odbiorców. Więcej o projekcie: www.horyzontypoznania.pl

Sylwetka prelegenta

Profesor Chris French - szefe Jednostki Badawczej Psychologii Anomalistycznej na Wydziale Psychologii w Kolegium Goldsmiths Uniwersytetu Londyńskiego. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Komitetu Badań Sceptycznych, jak również stronnikiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Humanistów i członkiem Naukowej i Zawodowej Rady Doradczej Brytyjskiego Towarzystwa ds. Syndromu Fałszywych Wspomnień. Autor ponad 120 artykułów i publikacji o tematyce szeroko związanej z psychologią. Głównym obszarem jego badań jest psychologia wiary w zjawiska paranormalne i doświadczenia anomalne. Często pojawia się w radiu i w telewizji, gdzie wyraża sceptyczne poglądy na temat zdolności paranormalnych. Publikuje także w Guardian i magazynie The Skeptic, którego przez ponad dziesięć lat był również redaktorem. Jego ostatnie książki to "Why Statues Weep" powstała we współpracy z Wendy Grossman.Data i miejsce spotkania

24 czerwca 2014 r. godz. 17.30

SWPS w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31

aula im. Tadeusza Tomaszewskiego, II piętro

DOSTĘP PREMIUM