Nagroda dla dążących do demokracji

29 września w gdańskim Dworze Artusa po raz siódmy wręczona zostanie Nagroda Lecha Wałęsy - wyróżnienie dla osób i instytucji działających na rzecz promocji wartości demokratycznych. Kto dołączy do jej znamienitych laureatów, m.in. Luiza Inácio Lula da Silvy, Michaiła Chodorkowskiego i Janiny Ochojskiej, w tym roku? Do 30 czerwca lista kandydatów do Nagrody pozostaje otwarta a zgłoszenia dokonać może każdy.
Nagroda Lecha Wałęsy ustanowiona została w 2007 roku aby doceniać i wspierać wysiłek osób, instytucji oraz ruchów społecznych działających na rzecz poszanowania praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami. Możliwość zgłoszenia kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia ma każdy o ile uzasadni swój wniosek. Spośród nadesłanych zgłoszeń zwycięzcę wyłania Kapituła wybitnych osobistości i polityków, której przewodniczy prezydent Lech Wałęsa. W roku 25-lecia przemian demokratycznych w Europie Nagroda będzie miała wyjątkowy, symboliczny charakter.

- 25 lat temu wybory w Polsce otworzyły drogę do szerokich demokratycznych przemian w całej Europie. Dziś możemy cieszyć się z owoców naszej pracy, ale musi też mieć świadomość, że nasz sukces rodzi moralne zobowiązanie by dzielić się doświadczeniami i wspierać innych w wytrwałym dążeniu do wolności. Wierzę, że pokojowy przebieg transformacji i dwie dekady budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce może stanowić inspirację dla tych, którzy drogę do demokracji i pojednania mają wciąż przed sobą. To dla nich stworzona jest ta nagroda. - stwierdził prezydent Lech Wałęsa.

Nagroda przyznawana jest co roku 29 września, w dniu urodzin Lecha Wałęsy, gromadząc znamienitych gości z Polski i zagranicy. Uroczysta ceremonia wręczenia nagrody od 2009 r. ma miejsce w Dworze Artusa w Gdańsku. Laureat otrzyma od Prezydenta Lecha Wałęsy pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną na rzecz jego działalności w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich, ufundowaną przez wyłącznego partnera Nagrody - PKO Bank Polski.

Rola Nagrody ma silny wymiar symboliczny, stanowi metaforyczne przekazanie pałeczki w sztafecie promocji demokracji, którą ponad 30 lat temu wyróżniając Lecha Wałęsę rozpoczął Komitet Noblowski. - stwierdził Piotr Gulczyński, prezes Instytutu Lecha Wałęsy - Dostrzegając wysiłek osób oraz instytucji, którym bliskie są prawa człowieka, idee solidarności, otwartość na poglądy innych, współpraca ponad podziałami, Nagroda Lecha Wałęsy ma na celu także wsparcie ich aktywność w wymiarze materialnym - przeznaczając środki na kontynuowanie ich działalności.

Kapituła nagrody

Kapitule przewodniczy Prezydent Lech Wałęsa, a w jej skład wchodzą: Emil Constantinescu - b. prezydent Rumunii, Stanisław Szuszkiewicz - były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki - były premier RP, Mikuláš Dzurinda - b. premier Słowacji, Bernard Kouchner - b. minister spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski - b. minister spraw zagranicznych RP, Rita Suessmuth - b. przewodnicząca Bundestagu, oraz Zbigniew Jagiełło - prezes PKO BP.

Laureat otrzyma od Prezydenta Lecha Wałęsy pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną na rzecz jego działalności w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich, ufundowaną przez wyłącznego partnera Nagrody - PKO Bank Polski.

Poprzednie edycje (2008-2013)

Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana sześciokrotnie. Jej laureatami byli kolejno:

- Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, wyróżniony za promocję dialogu międzyreligijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie;

- Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand, irańskie działaczki na rzecz praw człowieka i praw kobiet;

- Polska Akcja Humanitarna wraz z jej założycielką Janiną Ochojską za wspieranie w swojej działalności idei międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne;

- Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii, za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz zniwelowania nierówności społecznych;

- Alaksandr Bialacki, opozycjonista białoruski, uhonorowany za działania na rzecz demokratyzacji państwa, aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi;

- Michaił Chodorkowski, rosyjski przedsiębiorca, za odwagę w krzewieniu wartości społeczeństwa obywatelskiego, determinację w tworzeniu fundamentów wolności gospodarczej oraz za nieprzejednaną postawę w walce o sprawiedliwość i ludzką godność.

Kandydatury do VII edycji Nagrody Lecha Wałęsy można zgłaszać do 30 czerwca 2014r., za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Instytutu Lecha Wałęsy.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:

Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

Al. Jerozolimskie 11\19

00-508 Warszawa

Polska


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lechwalesaaward@ilw.org.pl

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko lub pełną nazwę kandydata,

- informacje kontaktowe,

- opis działalności kandydata,

- uzasadnienie dla przyznania nagrody.

Więcej informacji na stronie Fundacji Instytut Lecha Wałęsy: www.ilw.org.pl oraz na stronie programu Solidarność dla Przyszłości: www.solidarnoscdlaprzyszlosci.pl.

DOSTĘP PREMIUM