RPO interweniuje ws. programu Radziwiłła. TOK FM nieoficjalnie: eksperci na wydanie opinii mieli trzy dni

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o pośpieszny tryb przygotowywania opinii dotyczącej Narodowego Programu Prokreacyjnego. Dr Adam Bodnar wysłał w tej sprawie pisma do prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz do Rzeczniczki Praw Pacjenta.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

O sprawie informowaliśmy tydzień temu, przypomnijmy: w sierpniu eksperci, w tym uznani lekarze i profesorowie pozytywnie zaopiniowali program ministra zdrowia, w którym nie będzie już refundowanej procedury in vitro.

RPO zwraca jednak uwagę, że decyzja o rezygnacji z finansowania tej metody leczenia niepłodności, na rzecz innych procedur, musi mieć uzasadnienie "we wskazaniach aktualnej wiedzy medycznej".

Pośpiech i brak konsultacji

Zdaniem RPO wątpliwości budzi m.in fakt, że eksperci oceniając projekt programu Ministra Zdrowia "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020" napisali, że pośpieszny tryb wdrażania wielospecjalistycznego projektu uniemożliwił im zasięgnięcie opinii ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Dr Adam Bodnar podkreśla tym samym, że pośpieszny tryb przygotowania opinii do programu, który de facto prowadzi do zaprzestania finansowania ze środków publicznych procedury, uznanej dotychczas za skuteczną, musi budzić obawy o ograniczenie praw osób, których dotyka problem niepłodności.

"Mrożenie tkanek jajników? To eksperymenty" . Eksperci krytykują zapisy Narodowego Programu Prokreacyjnego, następcy in vitro

Cały świat uznaje in vitro za metodę skuteczną

RPO przypomina także w swoim piśmie, że zapłodnienie pozaustrojowe jest uznaną na całym świecie metodą leczenia niepłodności o potwierdzonej skuteczności, zaś decyzja o rezygnacji z finansowania tej procedury na rzecz innych metod leczenia niepłodności musi mieć zatem uzasadnienie we wskazaniach aktualnej wiedzy medycznej.

Bodnar zwrócił się także do Rzecznik Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej z prośbą o przedstawienie opinii w tej sprawie oraz o informację, czy do jej biura wpływają skargi osób, które nie mogą skorzystać z in vitro.Rzecznik Praw Obywatelskich prosi także o wyjaśnienie przyczyn, dla których w najnowszej opinii z 8 sierpnia tego roku, oceniając program kasujący refundowane in vitro ani eksperci z Rady Przejrzystości, ani sam Prezes w odrębnej opinii nie odnieśli się w ogóle co do skuteczności metody leczenia niepłodności drogą zapłodnienia pozaustrojowego w związku z niewymienieniem jej wśród proponowanych przez ministerstwo zdrowia działań.

Bodnar uprzejmie prosi o harmonogram prac

Odnosząc się z kolei do innych opiniowanych w przeszłości przez AOTMiT programów (ogólnopolskich lub regionalnych ) dotyczących finansowania z budżetu miasta invitro czy naprotechnologii RPO pyta Prezesa Agencji: "Będę wdzięczny również za dokładniejsze wyjaśnienia dlaczego - skoro we wcześniejszych opiniach programy leczenia niepłodności metodą IVF oceniono pozytywnie - program, który wyraźnie odchodzi od możliwości zastosowania tej metody również oceniono pozytywnie. Ponadto, bardzo proszę o informację na temat trybu i harmonogramu prac nad opinią w szczególności o wskazanie, kiedy projekt wpłynął do  Agencji, kiedy został skierowany do opinii Rady Przejrzystości i jaki termin miała Rada Przejrzystości na przygotowanie swojej opinii".

Nieoficjalnie: Trzy dni na opinię

Z nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do resortu zdrowia dowiedzieliśmy się, że projekt w trybie pilnym został wysłany do AOTMiT w piątek, 5 sierpnia. I w trybie pilnym także był opiniowany. Eksperci z Rady Przejrzystości ocenili go trzy dni później, czyli 8 sierpnia. Nie wiemy, ilu ekspertów zdążyło się z nim zapoznać przed lub podczas weekendu, a ilu z nich przeczytało go dopiero w poniedziałek.

Od dwóch tygodni próbujemy skontaktować się w tej sprawie z prezesem Agencji, dr Wojciechem Matusewiczem. Ten jednak konsekwentnie odmawia nam komentarza i rozmowy na ten temat. Pozytywnie zaopiniowany na początku sierpnia przez Prezesa i Radę Przejrzystości program "Kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-20120 " wciąż nie został ogłoszony przez ministerstwo zdrowia.

Bodnar alarmuje, resort odpowiada 

W ostatnich miesiącach RPO kierował w tej sprawie pisma także do ministerstwa zdrowia i wskazywał m.in., że brak finansowania metody in vitro spowoduje, że będzie ona dostępna tylko dla wąskiego kręgu zamożnych osób. Jak poinformował Rzecznik, w odpowiedzi resort wskazywał m.in. że procedura in vitro nie wyczerpuje metod leczenia niepłodności, wśród których wskazać można np. zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne, a także zabezpieczenie płodności na przyszłość.Agnieszka Rogal na Twitterze

DOSTĘP PREMIUM