Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]

Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]

 • czwartek, 25 kwietnia 2019
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • W Sejmie rozpoczyna się debata nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Po godzinie 1 rozpoczną się głosowania, podczas których Sejm ma przyjąć rządowy projekt o rozszerzeniu programu 500+ na każde dziecko. PiS będzie też bronić dwójki swoich ministrów oraz zapewne przegłosuje kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Senatorowie debatują nad nowelizacją ustawy oświatowej, zaś w Sejmie zakończono drugie czytanie rządowego projektu rozszerzającego program 500+ na każde dziecko. Jeśli harmonogram prac Sejmu nie ulegnie zmianie, posłowie przeprowadzą jeszcze dzisiaj głosowania, także nad wnioskami o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • PILNE

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Michał Dworczyk w Senacie: do wczoraj myślałem, że wzięcie maturzystów na zakładników jest niemożliwe. Wierzylismy, że nauczyciele będą chcieli wrócić do swoich uczniów. Być może trzeba było wykazać mniej zaufanai i wcześniej rozpocząć procedowania tajkiego prawa.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • W tym samym czasie, kiedy Senat obraduje nad nowelizacją prawa oświatowego, w Sejmie posłowie zadają pytania dotyczące programu 500+ na każde dziecko.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Bogdan Borusewicz (PO); pytanie do Michała Dworczyka (KPRM): Dlaczego rząd dopiero teraz zdecydował się procedować taką ustawę, sprawiając, że Sejm i Senat stają się maszynkami do głosowania?

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Wycofanie się ZNP i Platformy z obrad "okrągłego stołu" ws. oświaty jest niepoważne; polityczne groźby i de facto kolejny szantaż Sławomira Broniarza i ZNP o kontynuowaniu protestu we wrześniu nie służą wyciszeniu emocji - oceniła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Maciej Kopeć (MEN): Z jednej strony mamy sytuację, w której częśc nauczycieli deklaruje zakończenie protestu, niemniej ta ustawa stwarza możliwość, aby klasyfikację przeprowadzić jeszce w poniedziałek i wtorek.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Michał Dworczyk (KPRM): Zwracam się z apelem, który wynika ze szczególnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. najtrudniej w tej sytuacji odnajdują się maturzyści i ich rodzice. Z wielką radością przyjęliśmy deklarację central związkowych o zawieszeniu strajku. Przypomnę, że strajk zawieszony jest od soboty, a klasyfikację trzeba przeprowadzić do jutra. Mam nadzieję, że ta ustawa nie będzie wykorzystana. Ale ona jest wyjściem awaryjnym. Co jeśli rady klasyfikacyjne nie odbędą się w jednej, dwóch szkołach, a my nie uchwalimy tej ustawy. Dlatego proszę, abyśmy odłożyli spory polityczne i wątpliwości na bok i o to, żebyśmy wspólnie uchwalili ten projekt ustawy, po to, żeby już dizsiaj maturzyści mogli pójść spokojnie spać.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Jeśli Sejm uchwali nowelizację ustawy o SN, porządek obrad Izby może zostać rozszerzony o ten punkt; obrady zostaną wówczas przedłużone o kolejny dzień - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Senatorowie zadają pytania. Bogdan Klich (PO): czy ocenianie oznacza, że dyrektor szkoły będzie mógł w każdym momencie wystawić ocenę uczniowi, czy też tylko na koniec pewnego okresu? Sprawozdawca, Kazimierz Wiatr (PiS) zaznaczył, że chodzi o sytuacje, kiedy nauczyciel nie może wystawić uczniowi oceny: Nauczyciel zawse jest pierwszy, niezagrożony.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Bogdan Klich (PO): Warto byłoby przeprowadzić debatę na ten temat w odpowiedniej komisji i dać szansę na wypowiedzenie się związkom zawodowym

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Bogdan Borusewicz (PO): Chce prosić o rozszerzenie porządku obrad o informację rządu o sytuacji strajkowej w szkolnictwie. Co prawda strajk ma być zawieszony, ale problemy w szkolnictwie nie znikają. Chciałbym, żeby rzad przedstawił swoje stanowisko w sprawie rozwiązania tego konfliktu.

  Wniosek został odrzucony.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Piotr Zientarski (PO): Składam wniosek do przekazania ustawy do komisji samorzadu terytorialnego. Zwołanie komisji nie jest możliwe w dniu dzisiejszym, ponieważ należałoby zaprosić na nią także przedstawicieli samorządów.

  Wniosek został odrzucony.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Rozpoczęło się posiedzenie Senatu. Senatorowie zgłaszają wnioski co do porządku obrad. Bogdan Klich (PO): wnoszę o zdjęcie z porządku ustawy o prawie oświatowym. Zniknęła chyba też przyczyna dla której rząd składał ten projekt. Procedowanie tych zmian w Senacie jest zbyteczne.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała w czwartek wniosek posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

  Po trzygodzinnej dyskusji większość posłów komisji opowiedziała się za negatywnym zaopiniowaniem wniosku. Za negatywną opinią było 18 posłów, 13 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej w głosowaniu przepadł wniosek o pozytywne zaopiniowanie.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Senacka komisja nauki, edukacji i sportu poparła w czwartek nowelizację prawa oświatowego, dotyczącą matur. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, autorstwa PiS, wraz z autopoprawką. Projekt trafi teraz do drugiego czytania na posiedzenie plenarne Sejmu. W związku z autopoprawką złożoną w czwartek przez posła PiS Marka Asta, komisja zdecydowała o zmianie tytułu projektu na: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych".

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Choć Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował o zawieszeniu akcji strajkowej, prace nad ustawą trwają. - Nie możemy ryzykować - mówi szef KPRM-u Michał Dworczyk: Bardzo cieszymy się, że strajk został zawieszony, ale wiemy, że w ramach radyklalizacji w niektórych placówkach oświatowych padały bardzo sprzeczne komunikaty na temat tego czy rady pedagogiczne przeprowadzą klasyfikację czy nie. Nie możemy ryzykować

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Nad nowelą usatwy o oświacie pracuje już Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. O 19 projekt ma trafić pod obrady Senatu. Wszystko jednak wskazuje na to, że i tutaj ekspres legislacyjny nie wyhamuje.

  Jeśli nowela przejdzie dzisiaj przez Senat, od razu trafi na biurko prezydenta, gdzie będzie czekać już tylko na podpis Andrzeja Dudy.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Prezydent Andrzej Duda: dziękuję nauczycielom za decyzję o zawieszeniu strajku

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Warszawski Komitet Strajkowy (WKS) zawiesił strajk prowadzony w szkołach. Od poniedziałku nauczyciele wracają do zajęć - poinformowali w czwartek członkowie komitetu.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • "Pieniądz jest ważny (...), ale nie tylko o pieniądz tutaj chodzi. Nauczyciele udowodnili raz jeszcze, że potrafią zawiesić żądanie "o kasę", bo najważniejsza jest polska szkoła, polski uczeń. Dlatego (zawiesili protest), by teraz można było w spokoju zaliczyć wiele egzaminów maturalnych, by je przygotować, by pomóc młodzieży w tym zakresie" - mówił szef OPZZ Jan Guz podczas briefingu prasowego.

  "Nauczyciele pokazali swój heroizm, pokazali swoją determinację, a my mieliśmy możliwość pokazania, że jesteśmy jednym ruchem związkowym" - dodał Guz, podkreślając, że postulaty nauczycieli zachowują swoją aktualność, a związkowcy będą o nich stale przypominać. Oczekują też dalszych rozmów i konkretnych propozycji ze strony rządu w ramach Rady Dialogu Społecznego.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Z dużą przykrością stwierdzam, że w tej kadencji nie udało się uchronić edukacji od polityki. Gdyby tak było, bylibyśmy dużo dalej w jej zmienianiu - powiedziała w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji szefowa MEN Anna Zalewska.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło w czwartek prawomocną decyzję o zawieszeniu strajku - poinformował szef ZNP Sławomir Broniarz, komentując informację na temat tego, czy decyzja związku jest prawomocna.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • W międzyczasie Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała Sejmowi poparcie wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa (PO). Zdaniem wnioskodawców, poseł znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną działacza pro-life. "W okolicach Placu Defilad w Warszawie, działając w zamiarze bezpośrednim posłe Nitras znieważył pana Dawida Wachowiaka w ten sposób, że w trakcie interwencji policji wobec osoby zakłócającej legalne zgromadzenie, zorganizowane poprzez Fundację "Pro Prawo do Życia", użył wobec Dawida Wachowiaka określeń: "gnoje", "gówniarz" "dureń" oraz "banda psycholi", czym w ocenie oskarżyciela prywatnego znieważył go, a także naruszył jego nietykalność cielesną poprzez szturchanie i popychanie oraz uderzanie go w rękę" - napisano we wniosku.

  Przewodniczący komisji, poseł Włodzimierz Bernacki (PiS) przekazał po zakończeniu zamkniętej części posiedzenia, że jej członkowie przychylili się do wniosku Wachowiaka. "Informuję, że komisja przedłoży Wysokiemu Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Nitrasa" - przekazał.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • "Cały czas powtarza pani, że wszystko jest OK, tymczasem całkowicie zrujnowała pani system i ma przeciwko sobie w zasadzie wszystkich nauczycieli - mówiła w czwartek Urszula Augustyn (PO-KO) do szefowej MEN Anny Zalewskiej, uzasadniając wniosek o odwołanie minister. "Nie jest ani miło, ani łatwo rozmawiać o tym, że system edukacji znajduje się dzisiaj w takim stanie, iż 600 tys. nauczycieli protestuje w szkołach, wychodzi na ulice; musi zawiesić strajk, by odbyły się egzaminy" - powiedziała Augustyn.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Zalewska dziękuje Broniarzowi za zawieszenia strajku. Premier przyjmuje decyzję nauczycieli "z satysfakcją"

  Zalewska dziękuje Broniarzowi za zawieszenia strajku. Premier przyjmuje decyzję nauczycieli "z satysfakcją"

  Minister edukacji Anna Zalewska podziękowała prezesowi ZNP Sławomirowi Broniarzowi za decyzję o zawieszeniu strajku. O tym, że to "dobra decyzja" mówili też wcześniej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Minister edukacji Anna Zalewska podziękowała prezesowi ZNP Sławomirowi Broniarzowi za decyzję o zawieszeniu strajku. Ta decyzja jest ważna dla uczniów, rodziców i nauczycieli - podkre?liła. Mamy nadzieję, że wszystko wróci do normy i dalej będziemy rozmawiać o kolejnych podwyżkach - dodała. Minister przyznała, że ostatnie dni były trudne. "Tutaj zwycięzców nie ma" - oceniła.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Z satysfakcją przyjąłem decyzję ZNP o zawieszeniu strajku; dobrze, że ta deklaracja padła - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki na konferencji po powrocie z Bratysławy. Szef rządu zapewnił również, że egzaminy maturalne odbędą się.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Posłowie ustanowili dzisiaj nowy, legislacyjny rekord. Ustawę - jak się okazało - można przyjąć już w 2 godziny i 20 minut.

  Dokładnie tyle zajęło posłom przepracowanie nowelizacji prawa oświatowego, która miała zabezpieczyć maturzystów na wypadek braku klasyfikacji. I mimo decyzji ZNP o zawieszeniu strajku -prace nad przepisami trwają nadal i teraz ustawa jest już w Senacie.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Jeszcze dziś Sejm ma wrócić do zmian w programie 500 plus. Chodzi o to, by świadczenie to przysługiwało od pierwszego lipca na każde dziecko. Bez względu na dochody rodziców. Na ostatniej prostej posłowie zaproponowali jeszcze jedną zmianę. Chodzi o to, by pieniądze z programu 500 plus mogły trafić także do tych dzieci, które na stałe przebywają w domach opieki społecznej. Do tej pory były one pomijane - podobnie jak podopieczni domów dziecka, co krytykowali dziś w trakcie debaty politycy opozycji. Wspomnianą poprawkę - zgłoszoną przez posłankę PiS - poparła na razie niemal jednogłośnie komisja polityki społecznej i rodziny. Teraz wszystko w rękach pozostałych posłów.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • "W tej chwili nie będziemy tego komentować. Dzisiaj wieczorem spotkamy się na posiedzeniu i prawdopodobnie dopiero jutro odniesiemy się do jednostronnej decyzji ZNP" - tak w rozmowie z reporterem TOK.FM dzisiejszą dezycję Związku Nauczycielstwa Polskiego skomentował szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych, Sławomir Wittkowicz. Z kolei Dorota Gardias, przewodnicząca FZZ, napisała na Twitterze, że ZNP podjęło trudną decyzję.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Rozmawiałem w środę z prezydentem Andrzejem Dudą i nie miałem najmniejszego wrażenia, że nie wspiera formuły szeroko rozumianego dialogu, okrągłego stołu - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że okrągły stół jest bardzo dobrą platformą do szerokiej dyskusji o oświacie.

  Andrzej Duda o okrągłym stole w sprawie oświaty na Stadionie Narodowym: Formuła nie jest najszczęśliwsza

  Andrzej Duda o okrągłym stole w sprawie oświaty na Stadionie Narodowym: Formuła nie jest najszczęśliwsza

  Rozumiem, iż "formuła okrągłego stołu na Stadionie Narodowym nie jest najszczęśliwsza"; w gronie setek osób nie da się nic wynegocjować - mówił Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Białogardu. Poprosił jednocześnie nauczycieli o sklasyfikowanie uczniów i przeprowadzenie matur.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpoczęła rozpatrywanie wniosku posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. We wniosku zarzucono jej m.in. chaos w edukacji, pogorszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli. Jest to trzeci wniosek PO o odwołanie Zalewskiej ze stanowiska. Pierwszy Sejm odrzucił w listopadzie 2016 r., a drugi w październiku 2018 r.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Cezary Grabarczyk PO-KO o o zmianie ustawy o transporcie drogowym: Pomysł, aby stworzyć równe warunki przedsiębiorcom był dobry, ale jego realizacja jest fatalna. Szukamy rozwiązań, które umożliwią równe zasady prowadzenia działaności. Proponujemy dwie poprawki.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że uchwalona przez Sejm ustawa ws. matur to "dodatkowe zabezpieczenie", by egzamin dojrzałości mógł się odbyć. Tegorocznych maturzystów zapewnił, że "matury są bezpieczne". "Nie ma zagrożenia" - stwierdził.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Rozpoczęło się sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3368 i 3395) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół - sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca. "Ustawa jest bardzo kompromisowa i transparentna; musi uwzglednic przedsiębiorców i klientów, kórzy chcą jeździć jak najtaniej. Wszystkie opcje zosatły moim zdaniem pogodzone. Najważniejsze jest by nie było nieuczciwej konkurencji". "Wnoszę o przyjęcie i uchwalenie projektu i dalsze jego procedowanie".

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Sejm uchwalił nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe dotyczące klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Głosowało 403 posłów. Za było 235, przeciw 168. Nikt się nie wstrzymał.

  Zgodnie z nowelizacją, jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 roku.

  Wśród głosujących za przyjęciem nowelizacji byli wszyscy (219) biorący udział w głosowaniu posłowie PiS, trzech posłów Kukiz'15, czterech posłów Konfederacji, dwoje posłów WiS i siedmioro posłów niezrzeszonych.

  Przeciwko byli wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie PO-KO (126), PSL-UED (11), Nowoczesnej (12), Teraz! (2) oraz 16 posłów Kukiz'15 i jeden poseł niezrzeszony.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Na posiedzenie Sejmu wraca projekt noweli o Sądzie Najwyższym - zdecydowali w głosowaniu posłowie. Był to punkt sporny posiedzenia. Według harmonogramu Sejm ma rozpatrzyć projekt wraz z autopoprawką o godz. 21. W czwartek autopoprawkę do projektu złożył poseł PiS Marek Ast. Jak poinformował, z projektu nowelizacji ustawy o SN wykre?la się zapis dot. wyboru I prezesa SN przez prezydenta oraz zapis o kompetencji Izby Dyscyplinarnej SN ws. uchylania immunitetu sędziom. "Zostawiamy tylko przepis dotyczący odwołań od uchwał KRS" - dodał.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Michał Dworczyk: Chciałbym powtórzyć pytanie retoryczne do osób, które dzisiaj występowały dzisiaj: cóż chcecie zaproponować tegorocznym maturzystom? Chciałbym prosić, aby zmienić sposób myślenia. Poprzez poparcie dla tej ustawy możemy doprowadzić do tego, że wygranymi będą maturzyści.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Katarzyna Lubnauer w Sejmie: Mówicie o okrągłym stole. Na niego jest dzisiaj za późno. Za późno o jakieś 3,5 roku. Wasza bezmyślność doprowadziła do największego strajku od 1993 roku. Niech Mateusz Morawiecki przestanie chować się za ministrami. Zgłaszamy wniosek o odrzucenie w drugim czytaniu.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Michał Kamiński w Sejmie: Jako UED i PSL nie możemy poprzeć tej ustawy. Jak wiele rzeczy, robicie to (przeprowadzacie nowelizację prawa oświatowego - red.) wbrew prawu i sprawiedliwości

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Tymczasem kilkudziesięciu taksówkarzy utrudnia przejazd na A2 w kierunku Warszawy na wysokości Brwinowa. Kierowcy muszą przygotować się na korki. Czwartkowy protest to oddolna inicjatywa taksówkarzy, którzy zorganizowali się w grupie na jednym z portali społecznościowych i z węzła Brwinów na A2 mają zamiar jechać do Warszawy. Taksówkarze protestują przeciwko planowanej zmianie ustawy o transporcie drogowym. Zakłada ona m.in. możliwość używania aplikacji mobilnej jako alternatywy wobec stosowanego obecnie taksometru i kasy fiskalnej. W trakcie prac nad ustawą nie uwzględniono jednak żadnego z postulatów związków zawodowych taksówkarzy. Na czwartek zaplanowano drugie czytanie projektu już na sali plenarnej. Jak relacjonował z Sejmu reporter TOK FM Tomasz Setta, wiele wskazuje na to, że ustawa zostanie przegłosowana.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Posłowie głosują najpierw nad wnioskiem o odrzucenie tzw. ustawy maturalnej. Wniosek został odrzucony.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania bez odsyłania do komisji projektu noweli prawa oświatowego dot. klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur złożył podczas pierwszego czytania projektu klub PiS. PO-KO i Nowoczesna złożyły wnioski o odrzucenie projektu.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Marszałek Ryszard Terlecki ogłosił 5 minut przerwy, potem odbędzie się głosowanie nad projektem tzw. ustawy maturalnej.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Beata Szydło dziękuje nauczycielom za decyzję. - To dobra decyzja, z której bardzo się cieszymy - powiedziała. - Chcę podziękować za tę decyzję ZNP. To jest decyzja dobra, ważna i potrzebna wszystkim. Przede wszystkim maturzystom i ich rodzicom - powiedziała na specjalnie zwołanej konferencji w Sejmie wicepremier Beata Szydło.

  Jak dodała, rząd jest otwarty na dalsze rozmowy z nauczycielami. - Chcemy powadzić dialog i tak jak deklarowaliśmy, chcemy szukać rozwiązań, które będą również akceptowane przez stronę społeczną. Ale do tego potrzebny jest spokój i wypracowanie takich programów i projektów, które będą spełniały oczekiwania rodziców i nauczycieli, i przede wszystkim będą możliwe do spełnienia - mówiła dalej Szydło.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Prawo i Sprawiedliwość, mimo deklaracji ZNP o zawieszeniu strajku, nie wycofa nowelizacji prawa oświatowego, która miała zabezpieczyć maturzystów na wypadek braku klasyfikacji.

  Rzeczniczka PiS-u, wicemarszałek Beata Mazurek - nawet po deklaracji kierownictwa ZNP - nie widzi żadnego powodu, żeby prace przerywać albo opóźniać. - Na wypadek ewentualności sytuacji, która dziś jest nie do przewidzenia, ale może się wydarzyć, mamy obowiązek i chcemy doprowadzić do, zabezpieczyć się przed sytuacją taką, że maturzyści będą pozbawieni możliwości przeprowadzenia egzaminów - powiedziała.

  Tym samym PiS daje do zrozumienia, że obawia się, że nawet mimo wytycznych związków zawodowych część nauczycieli może chcieć kontynuować strajk na własną rękę.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Prezes ZNP, Sławomir Broniarz: od soboty zawieszamy strajk, chcemy dać uczniom możliwość zakończenia nauki Nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z "Solidarnością".

  Prezes ZNP podkreślił, że to zawieszenie a nie zakończenie strajku. Dodał, że nauczyciele premierowi Morawieckiemu dają czas do września.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • - Nie macie w swoich rodzinach nauczycieli, nie wiecie, jak bardzo im wstyd za was. Nauczyciele są odpowiedzialni, to wy jesteście nieodpowiedzialni i was spotka odpowiednia ocena - mówi w Sejmie Andrzej Halicki, PO.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • PiS złożyło wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu noweli prawa oświatowego, bez odsyłania do komisji.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Po głosowaniu w Sejmie, nowela od razu ma trafić do Senatu, a następnie - na biurko prezydenta.

  - Tak szybki proces legislacyjny wzbudza wiele wątpliwości - nawet z punktu widzenia programu nauczania - komentował w TOK.FM Marcin Jaroszewski, dyrektor warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • To nie maturzyści są winni dyskusji o zarobkach, powinniśmy wszyscy głosować za ustawą maturalną - mówił szef KPRM, Michał Dworczyk.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Projekt nowelizacji przedstawia w Sejmie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

  Zgodnie z rozpatrywanym projektem w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach - organowi prowadzącemu, w tym samorządom, które wyznaczą nauczyciela do przeprowadzenia kwalifikacji.

  Projekt przewiduje również, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

  Zapisano w nim także, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykona zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obowiązek wykonania tych zadań będzie miał dyrektor szkoły.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Teraz w Sejmie projekt ustawy maturalnej

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Rządowy projekt ws. rozszerzenia programu "500 plus" na każde pierwsze dziecko został skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku Ryszarda Petru o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Klub PO-KO będzie głosować przeciwko rządowemu projektowi zmian w ustawach oświatowych; Platforma Obywatelska nie weźmie też udziału w piątkowych obradach okrągłego stołu w sprawie oświaty - poinformował w czwartek PAP szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Jesteśmy za wszystkimi projektami prorodzinnymi, ale z drugiej strony musimy też rozsądnie myśleć o budżecie - mówił w czwartek Maciej Masłowski (Kukiz'15) podczas debaty nad projektem ws. rozszerzenia programu 500 plus. Jak dodał, większość posłów Kukiz'15 będzie głosowało za projektem.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • 500+ na pierwsze dziecko. Platforma Obywatelska i ludowcy deklarują, że opowiedzą się za zmianami, które postulowali już przy wprowadzeniu 500 plus. Wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszy czytaniu złożył natomiast lider partii Teraz Ryszard Petru. Przeciw zmianom będzie także jego dawne ugrupowanie, Nowoczesna - mówi mi przewodnicząca Katarzyna Lubnauer.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • - Zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie zrobić, aby do matur doszło,aby do porozumienia z nauczycielami doszło. To jest tak jak w starym powiedzeniu: do tanga trzeba dwojga. Musi być wola z obu stron. Rząd wykazał się wolą, proponując kolejne rozwiązania - tymczasem na sejmowym korytarzu przekonuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Będzie prawo oświatowe uchwalone. Chodzi o to, żebyśmy przyjęli prawo oświatowe.Jest konieczność zmiany, ponieważ jest problem z maturami - powiedziała TOK FM Beata Szydło.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Ekspres legislacyjny jeszcze szybszy! Nie będzie nawet podziału na trzy czytania. Sejm uchwali nowelizację prawa oświatowego w niespełna 85 minut.

  Posłowie dyskusję nad zmianami rozpoczną za pół godziny, a całość ustawy ma być przegłosowana o 13:00.

  Takiego tempa w Sejmie jeszcze nie było. Jak to tłumaczą rządzący?

  Koniecznością zażegnania kryzysu w oświacie i jak najszybszego przyjęcia przepisów, które umożliwią uczniom podejście do matury - powiedziała TOK FM przed chwilą wicepremier Beata Szydło.

  Jeszcze rano prace nad nowelizacją prawa oświatowego były zaplanowane na 6 godzin.

  Przegłosowana o 13 ustawa ma trafić do Senatu po południu, a na biurko prezydenta jeszcze tej nocy. Debaty nad odwołaniem ministrów Zalewskiej i Gróbarczyka zostały przesunięte na wieczór, a z porządku obrad wyrzucono nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • PILNE

  Z porządku obrad Sejmu wykreślony został projekt noweli o SN

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • A w Sejmie Elżbieta Rafalska przekonuje, że rozszerzenie wypłat 500+ na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodzin, przyczyni się do wzrostu PKB.

  - To program, który stał się finansowym filarem - mówi.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Prezes ZNP, Sławomir Broniarz opowiedział się w czwartek za udziałem nauczycieli w pedagogicznych radach klasyfikacyjnych.

  - Jeżeli chodzi o klasyfikację, ja byłbym zwolennikiem tego, abyśmy nie oddawali naszych uczniów, nie przekazywali tych uczniów w ręce obcych nauczycieli i obcych szkół, ale zrobili to w swoim własnym zakresie, żeby ten nauczyciel, który zna tego ucznia był w stanie tę ocenę wystawić" - powiedział Broniarz przed posiedzeniem zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd ma podjąć decyzje dotyczące m.in. udziału nauczycieli w radach i dalszej formy protestu.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Posłowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które zakłada rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze dziecko. Po południu swoje sprawozdanie przedstawi w Sejmie komisja. Głosowanie nad projektem prawdopodobnie odbędzie się w zaplanowanym na północ bloku głosowań. To jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który w środę przyjął rząd, zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury. Pierwsze czytanie projektu przewidziano na godzinę 11.35; o godzinie 14 odbędzie się ewentualne głosowanie. W czwartek o godz. 19 zaplanowano posiedzenie Senatu, które ma pracować nad nowelizacją; głosowanie nad nią ma się odbyć w późnych godzinach nocnych, po czym ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Niespełna sześć godzin mają zająć posłom prace nad nowelizacją prawa oświatowego, które umożliwi dyrektorom szkół i samorządom przeprowadzanie klasyfikacji uczniów.

  W ten sposób rząd chce spacyfikować strajk nauczycieli i wytrącić im z rąk ostatnią broń, czyli niedoprowadzenie do matur.

  Ale posłowie mają też zaległe punkty, którymi muszą się zająć, a rząd doprowadził do tego, że rozpoczynające się właśnie posiedzenie będzie najbardziej pracowity i szybki w tej kadencji.

  O 11:30 rozpocznie się pierwsza i zapewne jedyna dyskusja nad nowelizacją prawa oświatowego. Zgodnie z założeniami potrwa 85 minut. Potem godzina przerwy, głosowanie nad odrzuceniem ustawy w I czytaniu i dalsze prace.

  Jeszcze nie wiadomo, czy PiS odeśle przepisy do komisji, czy po prostu przegłosuje je na sali plenarnej. Minister Dworczyk mówił, że całość ustawy powinna być przyjęta między 15 a 16.

  A to sprawi, że uchwalenie doraźnego rozwiązania, żeby zapobiec strajkowi nauczycieli, zajmie posłom mniej czasu niż rekord, który ustanowili przy nowelizacji ustawy o IPN-ie

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Sejm zajmie się dziś tak zwaną ustawą Lex Uber. Wczoraj rządowy projekt przegłosowali posłowie z dwóch sejmowych komisji: infrastruktury i cyfryzacji.

  W trakcie prac nad ustawą nie uwzględniono jednak żadnego z postulatów związków zawodowych taksówkarzy. Dlatego ci nie wykluczają odwieszenia swojego protestu.

  - To kompromisowy projekt, porządkujący sytuację na rynku przewozu osób - powtarza minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • W czwartek szefostwo ZNP ma podjąć decyzję, co dalej ze strajkiem nauczycieli, który trwa już od 18 dni. - Chcę wierzyć, że to będzie decyzja rozsądna, która przetnie wszystkie szalone pomysły rządu. Jesteśmy coraz bardziej wkurzeni i zniesmaczeni. Te pomysły świadczą o tym, że rząd ma tylko rozwiązania siłowe - mówił wiceszef największego nauczycielskiego związku Krzysztof Baszczyński.

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
 • Dzisiejszy harmonogram obrad Sejmu:

  godz. 10:00 - 11:30 - 500+ Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)

  godz. 11:30 - 11:35 - ew. głosowanie

  godz. 11:35 - 13:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy ? Prawo oświatowe (druk nr 3398) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

  godz. 13:00 - 14:00 - Przerwa

  godz. 14:00 - 14:15 - ew. głosowania

  godz. 15:00 - 15:45 - uber Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3368 i 3395) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 22)

  godz. 18:00 - 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)

  godz. 21:00 - 22:30 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka (druki nr 3344 i 3365) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)

  godz. 22:30 - 0:00 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (druki nr 3380 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt)

  godz. 0:00 - 0:15 - Głosowania

  godz. 0:15 - 1:00 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3396) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt )

  godz. 1:00 - 1:30 - ew. oświadczenia poselskie

  www.tokfm.pl
  Gorący dzień w Sejmie. Głosowanie za głosowaniem: 500+, zmiana ustawy o systemie oświaty, lex uber. Czwartek, 25 kwietnia [NA ŻYWO]
Redagowane przez:
 • ddz