Szczyt Rio+20. 50 tys. delegatów dyskutowało o klimacie. Czy to coś zmieni?