Watch Docs 2011. "Zwyczajny rasizm". Retrospektywa