Watch Docs 2011. "Prawa człowieka w firmie" - czy biznes może być społecznie odpowiedzialny?