Co wpisać w kratkę na karcie do głosowania, by głos był ważny? Mamy prezentację KBW

Nie trzeba wpisać X na karcie wyborczej, by głos był ważny. Ale też nie wszystkie znaki, które znajdą się w kratce, sprawią, że nasz głos zostanie zaliczony na konto wybranego kandydata. Dotarliśmy do prezentacji Krajowego Biura Wyborczego, która pokazuje 16 przykładów.
Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Zamazana kratka - głos ważny

Linii jest wiele, wiele z nich przecina się - warunek niezbędny, by uznać głos za ważny, jest spełniony. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Znak X poza kratką - głos nieważny

Dwie linie przecinają się, ale poza granicami kratki. Taki głos będzie uznany za nieważny. 

Jak głosować? Poradnik PKW Jak głosować? Poradnik PKW PKW

Znak X - głos ważny

Kiedy dwie linie przetną się w obrębie kratki, głos jest ważny. Tu nie ma wątpliwości - to klasyczny znak X. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Znak V - głos nieważny

Znak V lub tzw. ptaszek - taki głos będzie uznany za nieważny. W kratce nie ma bowiem przecinających się linii. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Znak X na granicy kratki - głos ważny

Ta sytuacja jest specyficzna - linie przecinają się na granicy kratki. Taki głos będzie uznany za ważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Przecinające się linie poza kratką - głos nieważny

Tu, podobnie jak w przypadku znaku X wychodzącego poza granice kratki - nie będzie wątpliwości - taki głos zostanie uznany za nieważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Znak X i dodatkowa linia - głos ważny

Dodatkowa linia, która może być wynikiem użycia nierozpisanego długopisu, nie będzie przeszkodą w uznaniu głosu za ważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Uśmiechnięta buzia - głos nieważny

Taki rysunek wykonany w obrębie kratki sprawi, że głos zostanie uznany za nieważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Kilka linii przecinających się w obrębie kratki - głos ważny

Taki głos zostanie uznany za ważny, ponieważ linie, które znalazły się wewnątrz kratki, przecinają się. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Kółko - głos nieważny

Taki głos zostanie uznany za nieważny - wewnątrz kratek nie ma linii, które by się przecinały. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Odwrócone Y - głos ważny

Tu, choć nie jest to pełny znak X, linie przecięły się wewnątrz kratki. Głos będzie ważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Strzałka - głos nieważny

Taki głos zostanie uznany za nieważny. Linii w obrębie kratki jest kilka, ale żadne z nich nie przecinają się. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Kilka znaków w kratce - głos ważny

Jest tu i X, i V. Ale najważniejsze, że są linie, które się przecinają - to oznacza, że głos zostanie uznany za ważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Dopisek w kratce - głos nieważny

Dopisane słowo 'Ten' nie oznacza, że głos zostanie uznany za ważny - przeciwnie. W kratce nie ma bowiem linii przecinających się. Wystarczyłoby jednak, by litery były bardziej zamaszyste, a wówczas głos mógłby zostać uznany za ważny - gdyby tylko choć dwie linie przecięły się. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Kółko wewnątrz kratki - głos nieważny

Jak widać, linie nie przecinają się. Taki głos - zapewne wbrew intencjom głosującego - zostałby uznany za nieważny. 

Jak głosować? Poradnik KBW Jak głosować? Poradnik KBW KBW

Kropka - głos nieważny

Tu interpretacja jest jasna - nie ma linii, nie ma przecięcia. Głos jest nieważny.