"Nie przyjmujcie stanowisk po wyrzuconych prezesach sądów". Jest apel stowarzyszenia "Iustitia"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje, aby nie przyjmować stanowisk po wyrzuconych na podstawie nowej ustawy prezesach sądów. "Za każdą taką decyzją stoi pozbawienie naszych kolegów i koleżanek funkcji w sposób urągający wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim" - piszą sędziowie.

Apel sędziów ma bezpośredni związek z niedawnym wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która umożliwia ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze "przeprowadzenie 'czystki' personalnej na stanowiskach funkcyjnych w sądach i pozbawia sędziów wpływu na to, kto będzie kierował pracą sądów i wydziałów".

Autorzy apelu przypominają, że na podstawie nowych przepisów, minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalny będzie mógł w ciągu najbliższych sześciu miesięcy odwołać bez żadnej przyczyny prezesa każdego sądu w Polsce.

Nowela narusza trójpodział władzy

"Ta nadzwyczajna procedura w sposób oczywisty narusza konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy oraz separacji władzy sądowniczej od 'władzy politycznej'. Absolutnie dominującą pozycję w sądach powszechnych ma teraz polityk: Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny" - piszą sędziowie w apelu na stronie Stowarzyszenia "Iustitia".

Z tego powodu apelujemy do Was, abyście nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach. Pamiętajmy, że za każdą taką decyzją stoi pozbawienie naszych kolegów i koleżanek funkcji w sposób urągający wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim. Jeśli w tej nadzwyczajnej, „namiestnikowskiej” procedurze nowo powołani prezesi sądów dokonają analogicznych zwolnień podległych sobie sędziów funkcyjnych - apel o nieuczestniczenie w tej niekonstytucyjnej i niekoleżeńskiej procedurze jest w pełni aktualny co do obejmowania zwolnionych w ten sposób funkcji m. in. przewodniczących wydziałów, wizytatorów, czy kierowników sekcji.

- czytamy w komunikacie.  

Apel o właściwą ocenę kandydata wskazanego przez Ziobrę

Sędziowie zwracają też uwagę, że procedura powoływania prezesów i innych sędziów funkcyjnych opisana w nowej ustawie eliminuje głos samych sędziów oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego w przypadku zastosowania nowych przepisów - "apelujemy o to, by podczas zgromadzeń i zebrań sędziów, w których prezes jest przedstawiany przez Ministra Sprawiedliwości wyrazić opinię o takiej osobie" - piszą. 

Wierzymy w to, że etyczne i moralne względy nie pozwolą sędziemu negatywnie ocenionemu przez kolegów i koleżanki na ostateczne objęcie funkcji prezesa

- podkreślają członkowie Stowarzyszenia "Iustitia" 

Prawnicy liczą, że każda opinia środowiska wyrażona ws. ewentualnych nominacji na prezesów "będzie stanowiła istotny głos" i będzie brana pod uwagę przez Krajową Radę Sądownictwa, która wyda zgodną z prawem opinie o zgłoszonym kandydacie na prezesa sądu.

Nowa ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych to jedyna z trzech ustaw reformujących sądownictwo, której nie zawetował prezydent. Ustawę o KRS i ustawę o SN Andrzej Duda odesłał do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

Min. Ziobro "odrzucony" przez prezydenta będzie groźniejszy

DOSTĘP PREMIUM