Uczeń III klasy musi wiedzieć o papieżu wszystko. 'To szkoła Jana Pawła II. Co w tym dziwnego''?

- Jesteśmy wiejską szkołą, głęboko zakorzenioną w wartościach religijnych - dyrektorkę podstawówki w Tereszpolu dziwią pytania, czemu w programie nauczania znajdują się szczegółowe zapisy dot. biografii Jana Pawła II.

W Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu. Absolwent klasy III ma znać ważniejsze daty z życia papieża - Polaka, w tym datę zamachu na jego życie, ale też powinien potrafić porównać postać Jana Pawła II z osobą Jezusa Chrystusa. Jeszcze większe wymagania są dla ucznia klasy VI.

O programie wychowawczym, który jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły w Tereszpolu poinformował nas jeden ze słuchaczy. Program odnosi się wprost do patrona szkoły – Jana Pawła II. Jest bardzo szczegółowy i określa, co powinien umieć i jakimi postawami powinien się kierować absolwent klasy III czy klasy VI.

Program szkołyProgram szkoły Fot. tokfm.pl

Młodsi powinni m.in.:

- znać ważniejsze daty z życia papieża, w tym datę urodzin, śmierci, zamachu na jego życie

- wiedzieć o śmierci mamy papieża, gdy miał 9 lat

- wiedzieć, co to jest pontyfikat i ile pielgrzymek odbył papież - Polak

- wiedzieć, że chorował i że kochał przyrodę

- potrafić zinterpretować gest papieża – ucałowanie ziemi

- potrafić wytłumaczyć słowa „Habemus papam”

- potrafić porównać postać Jana Pawła II z osobą Jezusa Chrystusa

- naśladuje Jana Pawła II w miłości do Boja i ludzi – swoim codziennym życiem

- odważnie mówi o wierze w Jezusa

- czyta (sięga) po czasopisma i książki dla dzieci o papieżu

Program publicznej szkołyProgram publicznej szkoły Fot. tokfm.pl

Jakie wymagania postawiono absolwentom VI klasy? Uczeń m.in.:

- zna bliżej sytuację rodzinną Karola Wojtyły (śmierć brata, przeprowadzka do Krakowa, śmierć ojca)

- zna daty i hasła poszczególnych pielgrzymek do Ojczyzny

- zna biografie i drogi do świętości niektórych osób beatyfikowanych i kanonizowanych przez Jana Pawła II

- wie o zamiłowaniach sportowych, o pracy ekumenicznej

- zna papieski plan dnia

- potrafi wyjaśnić określenie papieża „Atleta Pana Boga”

- wyjaśnia pojęcia: mitra, piuska, brewiarz

- umie „Zdrowaś Mario” po angielsku i rosyjsku

- umie układać i rozwiązywać różne zadania matematyczne związane np. z życiem papieża, z czasem i odległościami pielgrzymowania.

Ale co w tym dziwnego?

Dyrektor szkoły w Tereszpolu, Danuta Mazur mówi nam, że program wychowawczy jest zamieszczony na starej stronie szkoły. Nie widzi w nim jednak niczego niestosownego. Jak mówi, szkoła nosi takie a nie inne imię i do tego nawiązuje. – Program wychowawczy jest uchwalany co roku, w tym roku też jesteśmy na etapie tworzenia programu – mówi.

Podkreśla, że w nowym programie też na pewno znajdzie się miejsce na nawiązanie do postaci polskiego papieża. - Program przygotowują nauczyciele, ale uchwalają rodzice. Opiera się on na wzorcu, a naszym wzorcem jest nasz patron. My sobie zakładamy pewne treści, ale nie ma za to żadnych ocen czy kar – mówi pani dyrektor. 

100 proc. katolików

Na nasze pytanie o wynikającą z przepisów – neutralność światopoglądową szkoły odpowiada: Jesteśmy szkołą, w której dzieci są w 100 procentach jednego wyznania. Wszystkie dzieci chodzą na lekcje religii. Współpracujemy z rodzicami, z parafią i nie spotkałam się z żadnymi zastrzeżeniami. Jesteśmy wiejską szkołą, głęboko zakorzenioną w wartościach religijnych. Wszystkie uroczystości szkolno-gminne i parafialne są połączone – mówi dyr. D. Mazur.

To kult jednostki

Dorota Wójcik, Fundacja „Wolność od religii”: Program wychowawczy, który jest na stronie szkoły, jest tak ukształtowany, że jest to wyłącznie kult jednostki. Czytając go, przenosimy się w czasie o 50 czy więcej lat, znajdujemy się w innej rzeczywistości, sprzecznej z obowiązującymi zwyczajami i prawem w Polsce. Najbardziej poruszył mnie w tym programie brak jakiejkolwiek krytycznej postawy wobec patrona szkoły. Każdy uczeń ma wielbić postać Jana Pawła II. Nie ma w tym programie miejsca dla światopoglądu osób o innym wyznaniu czy osób niewierzących, które mogłyby się w szkole pojawić.

Czarnowidz Żakowski: Najpierw zamkną sklepy w niedzielę, a potem w poniedziałek

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM