'To ponowne przeżywanie traumy'. Strasburg zajmie się sprawą ekshumacji ofiar spod Smoleńska

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy skargi rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, które sprzeciwiają się ekshumacji swoich bliskich.

Kult pamięci po śmierci osób bliskich wchodzi w zakres życia prywatnego i rodzinnego. Ekshumacja wbrew woli osoby najbliższej stanowi bardzo głęboką ingerencję w prawo chronione z mocy art. 8 EKPC. Prowadzi ona bowiem do podważenia decyzji jednostki o pochówku członka rodziny oraz zmusza ją do ponownego przeżywania traumy związanej ze śmiercią i pogrzebem” – mówi dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarządu HFPC i pełnomocnik skarżących.

Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy skargi rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, które sprzeciwiają się ekshumacji swoich bliskich.

Zdaniem rodzin, które reprezentuje Fundacja - ekshumacje zarządzono wbrew ich woli oraz pozbawiono ich skutecznych środków odwoławczych od postanowienia prokuratora w tej sprawie. A to naruszyło ich prawo do prywatności i życia rodzinnego gwarantowane w Konwencji europejskiej.

Trybunał dał polskim władzom czas do 22 listopada 2017 r. na przedstawienie swojej argumentacji.

TOK FM PREMIUM