UJ wzywa prezydenta Dudę - swojego absolwenta - by "dotrzymał złożonej narodowi przysięgi"

"Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym" - czytamy w uchwale opublikowanej właśnie na stronach uczelni.

Rada jednego z wydziałów uczelni, której absolwentem jest prezydent Andrzej Duda, wskazuje na zmiany, jakie jej zdaniem sprzeczne są z obowiązującą Konstytucją RP.

"Nieuzasadnione niczym usunięcie części sędziów Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń, który ma być rozpatrywany z udziałem ławników obsadzanych w procedurze politycznej, reforma postępowań dyscyplinarnych, która stwarza możliwości nacisku na sędziów, poddanie Krajowej Rady Sądownictwa bezpośredniemu wpływowi polityków, nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość - rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP" - czytamy w uchwale.

Nie mieści się w europejskich standardach

W piśmie wezwano też władze publiczne do uwzględnienia raportów Komisji Weneckiej. "Wskazują one na niedające się pogodzić z wartościami europejskimi sposoby ingerowania w niezależność sądownictwa wynikające z uchwalonych zmian, zwracają także uwagę na niedopuszczalnie silną władzę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, któremu całkowicie podporządkowano prokuraturę, a obecnie w coraz większym zakresie podporządkowane są sądy" - napisali przedstawiciele UJ.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla w piśmie, że "wyłaniający się stan polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy".

Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw. Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej - RWPiA UJ.

Za przyjęciem opublikowanej dziś uchwały głosowało 67 członków Rady, 6 osób głosowało przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 18 grudnia 2017 rUchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2017 r Źródło: Wpia.uj.edu.pl


Andrzej Duda nie podjął ostatecznej decyzji ws. podpisania ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. O niepodpisywanie ustaw, oprócz jego macierzystej uczelni, apelują do prezydenta środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe.

Posłuchajcie też:

Kuriozalna wymiana zdań między Wielowieyską a rzecznikiem prezydenta

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM