Alarmujący raport Amnesty International: Polska ma problem z przestrzeganiem praw człowieka

- Wśród krajów, które mają problem z przestrzeganiem praw człowieka, znajduje się Polska - ostrzega Amnesty International, publikując międzynarodowy raport. - Był to ponury rok, strachu i nienawiści - mówi szefowa organizacji.

Raport zatytułowany "Sytuacja praw człowieka na świecie" objął 159 państw, w tym Polskę. Na ten temat Karolina Lewicka rozmawiała w TOK FM z Draginją Nadażdin. 
- Był to ponury rok. Strachu i nienawiści - podkreśliła szefowa Amnesty International Polska. - Przemoc i niechęć do różnych grup mniejszościowych to nie samoistne zjawisko. Inspirowane jest przez rządzących. To oni wzmacniają nienawiść. Doprowadziło to wielu demonstracji siły nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce - dodała.  

Wymiar sprawiedliwości i prawa kobiet

W zestawieniu międzynarodowej organizacji zostały m.in. uwzględnione lipcowe protesty  przeciwko reformom wymiaru sprawiedliwości. - W lipcu Komisja Europejska stwierdziła, że „niezależność Trybunału Konstytucyjnego została w znacznym stopniu podważona i w konsekwencji, nie jest już możliwe skuteczne zagwarantowanie zgodności polskich przepisów z konstytucją”. Rząd próbował rozszerzyć swoje wpływy na sądownictwo, w tym na Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy i sądy powszechne. Społeczeństwo, organizacje międzyrządowe oraz pozarządowe wyraziły zaniepokojenie w związku z zagrożeniem dla praworządności i niezależności sądownictwa - pisze Amnesty International.

W raporcie odnotowano również fakt, że dostęp kobiet do legalnego przerywania ciąży był systemowo ograniczony. - Prezydent wyraził swoje poparcie dla projektu złożonego przez grupy anti-choice, który zakazywałby aborcji w przypadku poważnego i nieodwracalnego upośledzenia płodu - czytamy. 

Zwrócono również uwagę na to, że parlament przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna tylko na receptę, co stoi w sprzeczności z międzynarodowymi rekomendacjami w tym zakresie.

Raport zwraca też uwagę na to, że dzień po protestach przeciwko restrykcyjnej polityce w sprawie aborcji, policja weszła do czterech biur organizacji kobiecych, które popierały protesty.

Amnesty International odniosło się też do odwołania przez Ministra Skarbu dyrektorów i członków rad nadzorczych mediów publicznych: stacji radiowych i telewizyjnych. - Powołał nowych dyrektorów bez konsultacji z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, co skutkowało przejęciem kontroli nad mediami publicznymi przez rząd. Do października ponad 234 dziennikarzy pracujących w mediach publicznych, w tym liderów związków zawodowych, zdegradowano, zwolniono lub zmuszono do odejścia - napisano. 

Uchodźcy, walka z terroryzmem 

Zaniepokojono się także działaniami przeciwko uchodźcom. - W ciągu roku regularne pojawiały się informacje dotyczące zawracania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na przejściu granicznym z Białorusią - czytamy w raporcie. 

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy i organizacje pozarządowe wyrazili również 
zaniepokojenie brakiem przejrzystości w przypadkach deportacji, w których powoływano się na względy bezpieczeństwa. W kwietniu iracki student został
deportowany do Iraku, po tym jak Rada ds. Uchodźców odrzuciła jego wniosek o ochronę międzynarodową twierdząc, że może stanowić „zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”. Dowody przeciwko niemu zebrane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zostały przedstawione jego prawnikom. Helsińska Fundacja Praw Człowieka twierdziła, że odmowa dostępu do akt sprawy uniemożliwiła poznanie szczegółowych podstaw odrzucenia wniosku o ochronę. W sierpniu zaskarżono decyzję o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została oddalona.

Przypomniano również o tym, że Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce, jak również Czechom i Węgrom, w związku z odmową udziału w uzgodnionym wcześniej programie relokacji uchodźców z państw członkowskich
UE – Grecji i Włoch. 

Donald Trump i #MeToo

A jak wygląda sytuacja praw człowieka na świecie? Zwrócono uwagę na amerykańską akcję potępiającą przemoc wobec kobiet #MeToo i „Ni Una Menos” w Ameryce Łacińskiej. Przypomniano też, że największą liczbę dziennikarzy przetrzymywanych w więzieniu odnotowano w Turcji, Egipcie i Chinach, gdzie zmarł więziony od lat za krytykę rządu, laureat Nagrody Nobla Liu Xiaobo.

 

- Słaba reakcja na zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne w Mjanmie, Iraku, Sudanie Południowym, Syrii, podkreśla tylko brak przywództwa w kwestii praw człowieka. Władze państw bezwstydnie cofają zegar historii o kilka dziesięcioleci, niwelując efekty trudnej walki o należną wszystkim ochronę - oceniła Salil Shetty, sekretarz generalny Amnesty International. 

Przy okazji publikacji Amnesty International ostrzegł, że podejmowane przez prezydenta Donalda Trumpa regresywne działania wobec praw człowieka ustanawiają niebezpieczny precedens, z którego mogą skorzystać władze innych państw.

70 lat praw człowieka 

W tym roku minie 70 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka. Pod wpływem zbrodni nazistowskich Niemiec, uznano, że Karta Narodów Zjednoczonych jedynie ogólnie formułuje prawa człowieka, dlatego zaproponowano utworzenie karty praw człowieka. Deklaracja została umieszczona w Księdze Rekordów Guinnessa, jako najczęściej tłumaczony dokument. Na stronie ONZ można znaleźć jej aż 501 wersji językowych. 

Cały raport można przeczytać na stronie Amnesty International

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM