Kobiety bez rządowego pełnomocnika? "Minister nie zajmuje stanowiska w kluczowych sprawach"

Zdaniem dr Sylwii Spurek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kobiety w Polsce nie dość, że są gorzej traktowane, to w pewnych sytuacjach za dopuszczalne uważa się stosowanie wobec nich tortur.

Dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, była gościem dzisiejszego Poranka TOK FM. W rozmowie z Dorotą Warakomską skomentowała m.in. wywiad, którego udzielił Gazecie Prawnej Adam Lipiński, pełnomocnik rządu PiS ds. równego traktowania i ds. społeczeństwa obywatelskiego.

"Są też dziedziny, którymi się nie zajmuję"

Dorota Warakomska podkreśliła, że minister rządu PiS przyznaje w wywiadzie, że nie zajmuje się wszystkimi kwestiami dotyczącymi równego traktowania.

Obecnie w Polsce mamy kilka obszarów, w których prowadzimy spór na temat roli kobiet w życiu publicznym. Mam na myśli politykę, biznes, lukę płacową, przemoc ekonomiczną i przestępczość na tle seksualnym. Oprócz tego są też dziedziny, którymi się nie zajmuję – aborcja czy małżeństwa homoseksualne

- powiedział członek rządu PiS.

Dr Sylwia Spurek wyraziła swoje rozczarowanie. - Mnie ten wywiad niesamowicie zasmucił. Z punktu widzenia praw kobiet, ale i pełnienia pewnych funkcji publicznych. Pan minister Lipiński, zgodnie z ustawowymi obowiązkami, jest koordynatorem polityki rządu odpowiadającej również za równe traktowanie ze względu na płeć - skomentowała, dodając: 

W sprawach, które są kluczowe, drastyczne, pilne - takie jak przemoc w rodzinie czy wobec kobiet - minister niestety nie zajmuje żadnego stanowiska, a powinien zajmować, jako pełnomocnik rządu.

W trakcie audycji prowadząca zacytowała również wypowiedź ministra Lipińskiego, który stwierdził, że nie spotyka się z organizacjami feministycznymi, ponieważ przychodzą do niego głównie kobiety o poglądach konserwatywnych.  

Dorota Warakomska powiedziała, że Kongres Kobiet od miesięcy próbuje umówić się z ministrem Lipińskim na rozmowę. - Działam w Kongresie Kobiet, zgłosiłyśmy się do pana ministra, gdy został pełnomocnikiem rządu. Najpierw wyznaczył termin spotkania, ale potem odwołał je w ostatniej chwili. Do tej pory pan minister nie znalazł czasu, aby spotkać się z naszymi przedstawicielkami - podsumowała Warakomska. 

Tortury kobiet w XXI wieku

Dziennikarka zapytała, jak prawniczka ocenia aktualną sytuację kobiet w Polsce. 

- Mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet w miejscu pracy. Kobiety nadal zarabiają mniej na tych samych stanowiskach, co mężczyźni - odpowiedziała. Dr Spurek zwróciła również uwagę na to, że w grupie wiekowej 50+ pracuje zaledwie 20 proc. kobiet.

- Całkiem inaczej patrzymy na mężczyzn w tym wieku niż na kobiety. Kobiety są traktowane jako osoby starsze, które powinny przejść na emeryturę albo zrezygnować z pracy, a mężczyźni są najlepszymi pracownikami - wyjaśniła Spurek. 

Podkreśliła także fakt, że kobiety są obarczane opieką nad dziećmi i nieodpłatną pracą w domu, ale z drugiej strony państwo nie oferuje im narzędzi do godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Problemem jest m.in. niewystarczająca liczba żłobków i niedostępność elastyczne formy zatrudnienia. 

- I co za tym idzie, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat kobiety otrzymują emeryturę znacznie niższą niż mężczyźni. I w dużo większym stopniu są zagrożone ubóstwem - tłumaczy Spurek. 

Spurek zwróciła też uwagę na to, że najbardziej narażone na opresyjne traktowanie i łamanie praw człowieka są kobiety w ciąży, w tym rodzące.

- Proszę sobie wyobrazić, że w niektórych województwach - w Polsce XXI wieku - nawet 90 proc. kobiet nie ma dostępu do znieczulenia wewnątrzoponowego. Na gruncie międzynarodowym można to uznać za torturę i nieludzkie, poniżające traktowanie - podkreśliła. 

Z powodu przemocy w Polsce co roku ginie 500 kobiet

Dorota Warakomska powiedziała następnie, że z szacunków Centrum Praw Kobiet wynika, że rocznie w wyniku przemocy ginie w Polsce 500 kobiet (zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym i samobójstwa). Z kolei - jak podaje Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER - przemocy seksualnej doświadcza aż 87 proc. kobiet w Polsce.

- Są oficjalne statystyki sądowe i policyjne. Mimo to osoby doświadczające przemocy w rodzinie nie otrzymują kompleksowego wsparcia. Nadal nie mamy skutecznych mechanizmów izolowania sprawców od ofiar - ocenia dr Sylwia Spurek, podkreślając, że specjalistyczną pomoc świadczą często organizacje pozarządowe.

- Przy czym pan minister w swoim wywiadzie wydaje się nie wiedzieć o tym, że te organizacje mają problemy dlatego, że nie otrzymały dotacji z ministerstwa sprawiedliwości - dodała. 

Chodzi o Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.

"Porządne" działania rządu

Co możemy zrobić, aby poprawić sytuację kobiet w Polsce? 

- Są dwie rzeczy, które trzeba zmienić. Potrzebne jest dłuższe działanie dotyczące zmiany stereotypów, w których wszyscy tkwimy. Jest to kwestia edukacji antydyskryminacyjnej, porządnego działania przez rząd - wyjaśnia dr Sylwia Spurek.

- Natomiast druga rzecz, która jest do szybszej zmiany, to system, na który składają się przepisy prawa. Nadal są konkretne przepisy, które możemy zmienić. Rzecznik Praw Obywatelskich konsekwentnie przekazuje rekomendacje do właściwych ministrów.  Mamy nadzieję, że wreszcie trafimy na podatny grunt - skonkludowała prawniczka.

Zobacz także: Lempart o Strajku Kobiet ósmego marca. "To nie my zaczęłyśmy. Żądamy Polski dla wszystkich"

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM