Koniec z UberPop? Państwa Unii mogą zakazać usługi

Niekorzystny dla Ubera wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: państwa członkowskie - bez konsultacji z KE - mogą zakazać nielegalnej działalności przewozowej w ramach usługi UberPop.

Orzeczenie TSUE może zaowocować falą działań państw Unii Europejskiej.

Wyrok zapadł w ramach postępowania przeciwko Uberowi we Francji. Tamtejsze władze ściągają przed sądem menadżerów francuskiego oddziału Ubera za zorganizowanie, za pośrednictwem usługi UberPop, systemu kojarzenia pasażerów z kierowcami.

W zachodniej Europie UberPop, czyli najtańsza opcja prowadzenia usług, do których nie są wymagane żadne koncesje i zezwolenia na przewóz osób, jest już zakazana. Samochodami Ubera jeżdżą tam zawodowi kierowcy z licencjami. Ale w Polsce oraz krajach bałtyckich usługa UberPop cały czas jest dostępna.

"W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał rozstrzygnął, że państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej takiej jak UberPop i ściągać na drodze karnej bez konieczności uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności" - oświadczył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Linia obrony

Amerykańska firma broniła się przed sądem, że przepis obowiązujący we Francji, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie, dotyczy bezpośrednio usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu unijnej dyrektywy dotyczącej norm i przepisów technicznych.

Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek notyfikowania Komisji Europejskiej wszystkich projektów ustaw i innych regulacji ustanawiających przepisy techniczne dotyczące produktów i usług społeczeństwa informacyjnego.

Uber twierdził, że nie organizuje usług transportu, nie jest firmą taksówkarską, a jedynie dostarcza aplikację, z której korzystają zainteresowani - kierowcy i pasażerowie. Tymczasem ograniczenia usług cyfrowych w UE wymagają uprzedniej zgody KE.

Te argumenty nie przekonały sędziów unijnego trybunału.

W grudniu ubiegłego roku TSUE rozstrzygnął, iż oferowana w Hiszpanii usługa UberPop należy do dziedziny transportu i nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu unijnej dyrektywy. Zdaniem TSUE usługa UberPop we Francji jest w swej istocie identyczna z tą oferowaną w Hiszpanii.

Orzeczenie TSUE nie kończy sporu między Uberem i władzami Francji. Postępowanie nadal będzie toczyło się przed sądem w Lille

W krajach, w których zakazano UberPoP, przedsiębiorstwo oferuje usługę UberX - nieco droższe przejazdy z profesjonalnymi kierowcami posiadającymi licencję.

Jesienią ubiegłego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt firmowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Nowelizacja ustawy  o transporcie drogowym ma być odpowiedzią na działalność takich firm jak Uber.

DOSTĘP PREMIUM