Adwokaci apelują do Komisji Europejskiej. "Trybunał Sprawiedliwości to ostatnia deska ratunku"

Naczelna Rada Adwokacka na plenarnym posiedzeniu w Gdańsku niemal jednogłośnie przyjęła uchwałę w tej sprawie. Adwokaci dają Komisji jasny sygnał, że Trybunał Sprawiedliwości to ostatnia deska ratunku.

Adwokaci zwracają uwagę, że w 2004 roku Polska stała się uczestnikiem wspólnego europejskiego systemu prawnego i podlega wspólnemu sądownictwu.

 - Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie niezwłocznych działań w celu powstrzymania przyjętych przez polski Sejm rozwiązań legislacyjnych, zagrażających trójpodziałowi władzy, niezależności sądownictwa, a w konsekwencji prawom i wolnościom Polaków i innych obywateli europejskich" - czytamy w przyjętej dzisiaj uchwale.

Niemal połowa sędziów SN

Adwokatura podkreśla też, że już 3 lipca niemal połowa sędziów Sądu Najwyższego może zostać pozbawiona swojej funkcji, "w efekcie niekonstytucyjnego i niezgodnego z prawem unijnym skrócenia wieku orzekania i skrócenia kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego". Prawnicy argumentują też, że nowe polskie prawo o Sądzie Najwyższym narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest gwarancją sędziowskiej niezawisłości.

"Naczelna Rada Adwokacka apeluje zatem do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz o złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, wstrzymujących niezgodne z prawem usunięcie sędziów Sądu Najwyższego z dniem 3 lipca 2018 r." - piszą adwokaci do Komisji Europejskiej.

Traktat o Unii Europejskiej

Zwracają uwagę, że jeśli tak się stanie, uda się powstrzymać nieodwracalne i szkodliwe skutki ustawy o Sądzie Najwyższym i ochronić prawa i wolności, gwarantowane Traktatem o Unii Europejskiej i Kartą Praw Podstawowych.

Wcześniej petycję z apelem do Komisji Europejskiej wystosował Front Europejski, czyli ruch społeczny, który założyły m.in. Fundacja Roberta Schumana, Fundacja Batorego i Fundacja Bronisława Geremka. Organizacja zwraca uwagę na to, że Komisja Europejska może jeszcze powstrzymać demontaż Sądu Najwyższego w Polsce. "Podpisz apel ostatniej szansy i udostępnij!" - czytamy na stronie frontu.

Tymczasem, jak można przeczytać na stronie Sądu Najwyższego, oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego złożyli sędziowie Izby Karnej: Krzysztof Cesarz i Andrzej Siuchniński. Powołali się przy tym wprost na konstytucję RP oraz na Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego.

Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświadczeń woli wynosi obecnie 14, przy czym w przypadku 9 osób podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN, natomiast w 5 oświadczeniach odwołano się bezpośrednio do konstytucji.

"KE idzie na konflikt" - Semka o zapowiedzi Timmermansa ws. praworządności

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM