Barometr Polska-Niemcy 2018: Polaków i Niemców opinie o wzajemnej polityce europejskiej

Czerwcowy szczyt UE przynieść ma propozycje przyszłych reform Unii. Na ten moment od miesięcy czekali politycy i eksperci, którzy rozochocili się wizjami prezydenta Francji i musieli długo czekać, aż odniosły się do nich Niemcy, zajęte długim procesem tworzenia nowego rządu.

Jak wynika z właśnie opublikowanego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Körbera, Polacy nadal, pozytywnie oceniają niemiecką politykę europejską. A nawet, wbrew teoriom niektórych niemieckich polityków, nie obawiają się wzmocnienia Bundeswehry.

Według tych danych, 55 proc. Polaków uważa, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie, a nie do zaostrzania konfliktów - choć odsetek tych pozytywnych opinii zmalał w ciągu ostatnich lat (w 2015 roku sądziło tak 68 proc. badanych Polaków). Można w tym dostrzec zbieżność rosnącego negatywnego nastawienia z pozycją obecnych polskich elit rządzących, które krytycznie odnoszą się do polityki europejskiej Berlina. Na konstruktywne zachowanie Berlina w Europie wskazuje 42 proc. respondentów będących zwolennikami partii Prawo i Sprawiedliwość, z kolei 65 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej pozytywnie ocenia politykę europejską Niemiec. Największa grupa Polaków - 39 proc. uważa jednocześnie, że Niemcy w Europie zachowują się zbyt dominująco, ale niewiele mniejsza grupa - 35 proc. twierdzi odwrotnie - że aktywność ta jest wyważona.

Chcemy współpracy z Niemcami

Nadal stabilnie wysoki odsetek badanych życzy sobie zaś nastawiania się w relacjach z Niemcami na kompromis i współpracę (62 proc.), a nie na twardą obronę swoich interesów. Trzy czwarte Polaków opowiada się za ścisłą współpracą z tym krajem. Coraz bardziej spadają zaś potencjalne obawy przed Niemcami. Trzy czwarte badanych Polaków nie czuje się potencjalnie zagrożona przez Niemcy militarnie, 65 proc. nie dostrzega zagrożenia politycznego, czy gospodarczego.

Wprawdzie można zapytać, czy ta jedna piąta Polaków, która widzi zagrożenie w państwie sojuszniczym NATO i UE, nie jest wysoka, ale tu wytłumaczeniu pomagają inne dane. Generalnie istnieje grupa Polaków - od kilkunastu do 20 proc. - która na większość pytań oceniających niemiecką politykę odpowiada negatywnie. Te osoby trudno przekonać.

Złe opinie Niemców o polskiej polityce europejskiej

Podczas gdy część opinii Polaków o Niemcach i Niemczech ulega poprawie, nie można pominąć faktu, że w ostatnich latach niektóre oceny uległy pogorszeniu, a obraz Polski i polskiej polityki po niemieckiej stronie wręcz popsuł się w niektórych dziedzinach dramatycznie: 53 proc. Niemców krytycznie ocenia polską politykę europejską.

Jedynie nieco mniejsza grupa - 48 proc. badanych Niemców - sądzi, że polski rząd nie jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej. Wpływ prowadzonej przez obecny polski rząd polityki - jej treść, ale także styl - jest tu kluczowy na tworzenie się opinii.

Dla niemieckich polityków, jadących na zbliżający się szczyt unijny, szczególnie istotne są jednak dwa inne wnioski z badań. Oba społeczeństwa bardzo podobnie opowiadają się za kierunkiem  rozwoju Unii: 48 proc. badanych Polaków i 42 proc. Niemców opowiada się za pogłębianiem integracji europejskiej. Opinię, że integracja zaszła już za daleko, popiera odpowiednio 18 proc. i 20 proc. badanych z obu krajów. Dodatkowo ponad połowa Polaków - 54 proc. - widzi we wzmocnieniu Bundeswehry poprzez podniesienie niemieckich wydatków a armię do 2 proc. ich PKB zwiększenie polskiego bezpieczeństwa.

Więcej o wynikach Barometru:

Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej. Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018. „Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku w ramach wspólnego projektu z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2018 roku partnerem tego projektu badawczego była Fundacja Körbera, a wsparła go Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM