Komorowski powoła nową Radę Bezpieczeństwa Narodowego

- Zamierzam powołać w poniedziałek o godzinie 17 Radę Bezpieczeństwa Narodowego - zapowiedział pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski.

Komorowski pomagał sobie... wydrukiem z Wikipedii [FOTO]

Komorowski powoła Radę po konsultacjach, do których zaprosi wszystkich szefów głównych partii politycznych. Politycy mają przedstawić swoją koncepcję Rady, jej skład, cele, sposoby pracy oraz zaproponować niektóre tematy. - Uważam, że pierwszym tematem, którym Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna się zająć to zebranie doświadczeń z dramatu pod Smoleńskiem - powiedział marszałek. Chodzi tu o zapobieganie w przyszłości sytuacji, w których w jednym samolocie znajduje się tyle osób odgrywających ważne funkcje państwowe.

Drugą sprawą, którą według Komorowskiego powinna się zająć Rada to stosunki Polski z Rosją - Trzeba podjąć próbę wykorzystania szczególnej atmosfery, która powstała w relacjach polsko-rosyjskich - ogłosił marszałek.

Kto wejdzie w skład nowej Rady?

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego mają zostać powołani: premier, wicepremier, minister spraw zagranicznych, obrony narodowej, finansów, prezes NBP, marszałkowie sejmu i senatu oraz "co jest najważniejsze i czego wcześniej nie było" prezesi głównych partii politycznych. Do współpracy zostaną zaproszeni również wszyscy byli prezydenci i premierzy, jako osoby, które gromadzą doświadczenie z kierowania Polski w różnych jej okresach.

- Jestem przekonany, że w ten sposób potwierdzimy wspólnie, że pomimo, czy właśnie z powodu doświadczenie okresu żałoby, trwa cały czas praca na rzecz państwa polskiego. Bo (...) żałoba mija, a praca państwowa powinna być kontynuowana - powiedział Bronisław Komorowski. Pierwsze posiedzenie Rady jest przewidziane na czwartek.

Czy jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego zgodnie z art. 135 konstytucji ma "doradzać prezydentowi w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa". Jej członków powołuje i odwołuje prezydent. Ma w tym zakresie pełną swobodę, gdyż jest to ciało doradcze

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powołanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wchodzili: Jarosław Kaczyński (PiS), Anna Fotyga (PiS), Bogdan Borusewicz (PO), Ludwik Dorn (do 2007 PiS, potem Polska Plus), Marek Jurek (do 2007 PiS, potem Prawica Rzeczpospolitej), Janusz Kaczmarek, Kazimierz Marcinkiewicz (PiS), Stefan Meller, Radosław Sikorski (PiS, od 2007 PO), Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło (PiS).

TOK FM PREMIUM