Ćwierć wieku od katastrofy w Czarnobylu. Co dziś wiadomo?

25 lat temu, 26 kwietnia 1986 roku, doszło do awarii reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. Spowodowała ona największą katastrofę w dziejach siłowni atomowych. Do atmosfery przedostały się duże ilości substancji radioaktywnych, co doprowadziło do skażenia nie tylko elektrowni i jej otoczenia, ale i znacznego obszaru Europy.

Władze ZSRR początkowo zaprzeczały katastrofie, a później podawały skąpe i niemożliwe do sprawdzenia dane na ten temat. Wywołało to w Europie spekulacje o tysiącach ofiar śmiertelnych i zagrożeniu dla mieszkańców sąsiadujących państw. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób.

Do dziś trwa spór ekspertów o liczbę ofiar katastrofy - przyznaje dr Stanisław Latek, rzecznik prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. - Tu dyskusje są wieczne; jedne środowiska zwłaszcza ekologiczne mówią, że zginęły tysiące ludzi, natomiast fachowcy w tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przypomina, że udokumentowano śmierć kilkudziesięciu osób - powiedział dr Latek.

Ekspert Państwowej Agencji Atomistyki ubolewa, że katastrofa w Czarnobylu zahamowała rozwój energetyki jądrowej na świecie, podczas gdy - jak argumentuje - należy ona do najbezpieczniejszych. - Bo jeżeli się zważy, że bywały w historii runięcia tamy na rzece i ginęły dziesiątki tysięcy ludzi to niewątpliwie obiekty jądrowe nigdy do takich ofiar nie doprowadziły - mówi dr Latek.

Najnowszy raport Komitetu Naukowego ONZ do spraw Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że 134 pracowników elektrowni jądrowej i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna. 28 z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.

Wielu ludzi biorących udział w akcji zabezpieczenia reaktora zginęło podczas towarzyszących akcji wypadków budowlanych. Według raportu specjalistów pracujących dla WHO, ONZ i Międzynarodowej Agencji Atomowej sprzed trzech lat, awaria w Czarnobylu pociągnęła za sobą kilkadziesiąt ofiar i można się spodziewać jeszcze od 4-ech do 9-ciu tysięcy zgonów chorych na raka.

Z kolei organizacja Greenpeace szacowała dwa lata temu, że na choroby, których przyczyną mogło być promieniowanie, zmarło już około 200 tysięcy osób, a w przyszłości na raka spowodowanego katastrofą w Czarnobylu, umrze jeszcze około 100 tysięcy osób.

Czarnobyl a prasa polska Jak katastrofę przedstawiano w polskich gazetach?

DOSTĘP PREMIUM