Ks. Natanek napisał list do nuncjusza. "Do wiadomości: Benedykta XVI"

- Zagrożeniem dla Polskiego Kościoła nie jest ks. Piotr Natanek, czy jemu podobni kapłani, ale Hierarchia Kościelna - napisał w liście do nuncjusza apostolskiego w Polsce zbuntowany ksiądz. Ks. Natanek list umieścił na swojej stronie internetowej, gdzie zachęca do poparcia swojego apelu. Już 1400 wiernych z Polski i z zagranicy się pod nim podpisało.

- Z ogromną przykrością informujemy Ekscelencję o ciągłych atakach przez Hierarchów Kościoła, w tym Arcybiskupa Krakowskiego na Ks. Piotra Natanka - zaczyna się list do nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Celestino Migliore, który ks. Natanek umieścił na swojej stronie internetowej. Pod listem znajduje się dopisek: "Do wiadomości: Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI". Do tej pory z imienia i nazwiska podpisało się już 1400 osób. Podpisy składają całe rodziny. Wpisy pochodzą nie tylko z całej Polski, ale wiele z nich pochodzi z zagranicy, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.

"Lękamy się Hierarchów"

- My wierni Kościoła Katolickiego nie lękamy się Ks. Piotra Natanka, jak nam sugerują, ale Hierarchów Kościoła Katolickiego wprowadzających "nowości" w Kościele i odciągających nas od Świętej Tradycji Kościoła - czytamy w liście. Na koniec ks. Natanek prosi nuncjusza o zainteresowanie się jego sprawą i spotkanie.

List ks. Natanka jest odpowiedzią na suspensę, jaką tydzień temu nałożył na niego metropolita krakowski kardynał Dziwisz. Oznacza ona, że ks. Natanek został zwieszony w prawach kapłana. Kardynał Dziwisz podjął taka decyzję po wypowiedzi Natanka, że zmarły abp Życiński "wyje w piekle" . Od momentu ogłoszenia decyzji kardynała Dziwisza ksiądz Natanek nie ma prawa odprawiać mszy świętej, spowiadać, ani udzielać komunii. W dekrecie o suspensowaniu metropolita wymienia przyczyny nałożenia kary: ignorowanie upomnień, nieposłuszeństwo, odrzucenie propozycji rozmów, uporczywe głoszenie nauki niezgodnej z nauczaniem Kościoła, propagowanie prywatnych objawień, przeinaczanie nauki o zbawieniu, specyficzne głoszenie kultu Matki Bożej, aniołów i świętych przemieszane z wiarą magiczną, podważanie autorytetu biskupów.

"Masoni niszczą Kościół!"

Jednak zbuntowany ksiądz nie przejął się decyzją kardynała i w niedzielę odprawił nabożeństwo w swojej Pustelni Nipokalanów w Grzechyni. Podczas blisko czterogodzinnej liturgii wygłosił płomienne kazanie . Oskarżał w nim hierarchów Kościoła o "niszczenie kościoła" i powiązania z masonerią. Potwierdził też swoje poprzednie słowa o abp. Życińskim. - Abp. Życiński rzeczywiście przykuty jest grubym łańcuchem w piekle! Bo to masoni napisali za niego doktorat, ubrali go w sutannę i wyświęcili - grzmiał z ambony w czasie nielegalnej mszy ks. Natanek.

 

Kuria od dawna walczy z Natankiem

Krakowska kuria w przeszłości wielokrotnie ostrzegała przed działalnością ks. Natanka . Biskupi twierdzili, że jego działalność jest pozbawiona kościelnej aprobaty, a głoszone przez niego treści sa teologicznie błędne". Kuria karała też już wcześniej ks. Natanka - zawiesiła mu zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach, ograniczyła działalność duszpasterską do parafii zamieszkania, nie zezwoliła na publiczne wystąpienia, w tym rozprowadzanie nagrań audio i wideo oraz wezwała na rozmowę.

DOSTĘP PREMIUM