W PKP wielki przetarg. Wymienią 750 wagonów

PKP Intercity rozpoczęły przetarg na naprawę 748 wagonów pasażerskich, które na co dzień kursują w pociągach krajowych.

Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na drugą połowę listopada tego roku. Przedmiotem rozpisanego przetargu jest wykonanie napraw okresowych 748 wagonów osobowych. Wśród wytypowanych do naprawy wagonów znajdują się wagony przedziałowe, bezprzedziałowe klasy 1 i 2, wagony sypialne, kuszetki oraz wagony gastronomiczne - barowe i restauracyjne.

Po raz pierwszy przewoźnik dopuścił w ramach postępowania przetargowego ewentualność opcji polegającej na zastąpieniu w 200 wagonach tradycyjnego systemu WC systemem zamkniętym. Kryterium, jakim zgodnie z założeniami przetargu kierować się będzie przewoźnik przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena, a zamówienie zostanie pokryte w całości ze środków własnych PKP Intercity.

Przewidziane postępowaniem przetargowym prace zostaną zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami PKP Intercity w tym roku wyremontuje ok. 1000 wagonów osobowych, z czego na ponad 950 podpisano już umowy.

TOK FM PREMIUM