Trudniejsza adopcja? Prawo miało ułatwić, a ogranicza...

PRZEGLĄD PRASY. Nowe prawo, które zacznie obowiązywać od przyszłego roku i miało ułatwić adopcje, ograniczy je - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Przez nowe przepisy spadnie liczba ośrodków adopcyjnych, a szkolenia dla potencjalnych rodziców będą droższe. W dodatku marszałkowie wciąż nie wiedzą, ile pieniędzy dostaną na prowadzenie takich placówek.

"Dziennik Gazeta Prawna" wyjaśnia, że z ustawy o pieczy zastępczej wynika, iż od 2012 roku na finansowanie przez marszałków mogą liczyć tylko te ośrodki adopcyjne, które w 2010 roku przeprowadziły więcej niż 10 procedur przysposobienia dzieci. Jeszcze ostrzejsze wymogi muszą spełnić niepubliczne ośrodki adopcyjne. Te muszą wykazać, że zakończyły 20 procedur. To, według dziennika, oznacza likwidację wielu placówek. Co więcej, od przyszłego roku potencjalni rodzice adopcyjni będą musieli zapłacić za szkolenia, nawet 2 tysiące złotych. Opłaty będą obowiązkowe dla wszystkich kandydatów niebędących krewnymi dziecka.

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, likwidacja niektórych ośrodków jest racjonalna, ponieważ nie zawsze wywiązywały się one ze swoich zadań. Niektóre przeprowadzały w ciągu roku tylko jedną lub dwie procedury zakończone adopcją.

''Zobaczyłam przez szybę iskry". ''Były modlitwy, płacz" [RELACJE PASAŻERÓW] >>

TOK FM PREMIUM