Patron SKOK błogosławionym? Jest inicjatywa

?Inicjatywę rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dr. Franciszka Stefczyka poparł metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki? - informuje Stefczyk.info. Portal związany jest ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, której patronem jest Stefczyk.

Dr Franciszek Stefczyk w czasie zaborów stworzył sieć rolniczych kas spółdzielczych oszczędnościowo-pożyczkowych, która wspomagała polskich chłopów. Tym samym wspierał pracę organiczną na polskich ziemiach. Angażował się również w politykę - był przedstawicielem PSL w austriackim parlamencie, a w czasie walk o Lwów z Ukraińcami włączył się w jego obronę.

Jak twierdzi ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś w "Niedzieli" są przesłanki, by rozpocząć proces beatyfikacji, który może być wstępem do kanonizacji. - Dotychczas zebrany materiał na tematy życia Stefczyka jest bardzo dobry do rozpoczęcia szczegółowego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Nawet sam nie przypuszczałem, że tak to dobrze wygląda. Tacy ludzie jak Franciszek Stefczyk powinni być wzorem chrześcijańskiego życia - powiedział w tygodniku.

- To niezwykły człowiek, który jest przykładem dla wielu Polaków. Znajdujemy w jego pismach, jego działaniach inspiracje do aktualnych przedsięwzięć. To człowiek, który udowadniał swoim działaniem, jak można w praktyce realizować ewangelię. To jest człowiek, który zasłużył na wyniesienie na ołtarze - podkreśla Grzegorz Bierecki prezes Krajowej SKOK.

SKOK uważa siebie za kontynuatorkę przedwojennych Kas Stefczyka, nosi jego imię. Kasa jest obecnie silnie związana z PiS-em i Radiem Maryja. Jej prezes został senatorem z poparciem partii Jarosława Kaczyńskiego, a sama SKOK wraz z Fundacją Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka utworzyli właśnie nową telefonię komórkową "W naszej Rodzinie".

"Pamiętam ją wspaniałą". Violetta Villas na zdjęciach

TOK FM PREMIUM