CBOS: Czego Polacy oczekują od rządu?

Polacy oczekują od rządu zmniejszenia bezrobocia, rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia - tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Większość respondentów uznała jednak, że w najbliższym okresie sytuacja gospodarcza się nie poprawi.

Na pytanie o oczekiwania wobec rządu Donalda Tuska 17 procent ankietowanych odpowiedziało, że liczy na zmniejszenie miejsc bezrobocia i powstanie nowych miejsc pracy, 13 procent - na rozwój gospodarczy i walkę z kryzysem, a 12 procent - na lepsze życie.

Na pytanie o sytuację gospodarczą, jeśli w najbliższym okresie będzie sprawował władzę obecny rząd, 35 procent uczestników sondażu odpowiedziało, że się pogorszy, 34 - że się nie zmieni, a 20 procent - że się poprawi.

54 procent respondentów uważa, że wzrośnie bezrobocie, 24 - że się nie zmieni, a 11 procent - że pozostanie na obecnym poziomie. 43 procent uczestników sondażu uznało, że warunki życia w Polsce się nie zmienią, 33 procent - że będą się pogarszać, a 16 procent - że będą się poprawiać.Sondaż przeprowadzono w dniach 1-8 grudnia bieżącego roku na reprezentacyjnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 950 osób.

Tusk-dziadek, Nergal owinięty flagą, Palikot na krzyżu: Okładki 2011 >>

TOK FM PREMIUM