Ile osób w Polsce ma ubezpieczenie? Prawie wszyscy

Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia, prawie wszyscy Polacy są ubezpieczeni. Liczba osób, za które pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz członków rodzin korzystających z ubezpieczenia, wynosi 37 milionów 400 tysięcy.

20 tysięcy ubezpiecza się dobrowolnie. Jest też około 800 tysięcy osób, za które ubezpieczenie płacą różne instytucje. Na przykład za bezdomnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca budżet państwa. Za bezrobotnych pobierających zasiłek płaci powiatowy urząd pracy.

Jak mówi rzecznik NFZ Andrzej Troszyński, sporadycznie zdarzają się przypadki, że lekarz wypisze receptę osobie nieubezpieczonej. W pierwszych 3 kwartałach ubiegłego roku kontrole NFZ wykryły w całej Polsce 6 recept wypisanych osobom nieuprawnionym.

Od nowego roku lekarze protestują przeciwko ustawie refundacyjnej, stawiając na receptach pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ". Obawiają się kar finansowych, jeżeli źle wybiorą wysokość refundacji lub jeżeli okaże się, że pacjent jest nieubezpieczony.

Iran próbuje zastraszyć świat. Wielkie manewry marynarki w Zatoce Perskiej >>

TOK FM PREMIUM