Helsińska Fundacja w obronie m.in. TV Trwam: Kryteria muszą być przejrzyste

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podała transparentnych kryteriów wyboru nadawców, którzy otrzymają miejsca w multipleksie cyfrowym - napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka w liście do Jana Dworaka, przewodniczącego KRRiT. Jak podkreśla fundacja, nie jest także jasne, dlaczego odrzucono wniosek TV Trwam.

Fundacja napisała do Jana Dworaka z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania koncesji stacjom telewizyjnym, by mogły prowadzić działalność w ramach multipleksów cyfrowej telewizji naziemnej. Zdaniem fundacji, opinia publiczna powinna znać dokładne powody nieudzielenia koncesji poszczególnym stacjom.

Sprawa TV Trwam - zbyt ogólne uzasadnienie

Koncesji takiej nie udzielono m.in. TV Trwam. KRRiT tłumaczyła wówczas, że telewizja o. Tadeusza Rydzyka nie gwarantuje powodzenia finansowego tego przedsięwzięcia .

Jednak - zdaniem Helsińskiej Fundacji - jest to zbyt ogólne uzasadnienie. ''Powołano się na racje finansowe, nie podając przy tym, z jakich względów oceniono negatywnie wiarygodność finansową tego nadawcy. Jednocześnie koncesję przyznano kilku nadawcom oferującym zupełnie nowe kanały telewizyjne, których sytuacja wydaje się bardziej niepewna, niż istniejącej od 2003 r. "TV Trwam". W opinii HFPC, kryterium finansowe stosowane przez KRRiT powinno być uzupełnione o szczegółowe parametry - np. wskazanie konkretnych gwarancji finansowych, jakie powinien przedstawić nadawca stający do procedury konkursowej'' - napisała Fundacja do Jana Dworaka. '' Parametry te powinny zostać podane do wiadomości publicznej najpóźniej z dniem ogłoszenia konkursu'' - dodano.

Spór o TV Trwam

Po tym, jak odmówiono miejsca w multipleksie cyfrowym stacji o. Rydzyka, Radio Maryja apelowało do słuchaczy o protesty w tej sprawie. Włączyli się także politycy. Europosłowie PiS, Solidarnej Polski oraz m.in. Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro napisali w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Argumentowali, że w sprawie chodzi o "dyskryminowanie mediów ze względu na ich katolicki charakter".

Z kolei posłowie PiS twierdzą, że marszałek Sejmu Ewa Kopacz uniemożliwiła im zadanie pytania w sprawach bieżących dotyczącego nieprzyznania Telewizji Trwam koncesji na multipleksie cyfrowym.

Multipleks jest kombinacją sygnału kilku programów telewizyjnych oraz różnych usług dodatkowych, przesyłanych w jednym kanale częstotliwości. Operator multipleksu odbiera programy i usługi od nadawców, łączy je i przesyła do odbiorców. Na multipleksie może zostać umieszczonych siedem - osiem programów telewizyjnych w standardowej jakości obrazu.

Oficjalnie jestem chłopcem... - zobacz niezwykły film Watch Docs>>

TOK FM PREMIUM