Chcesz być dyrektorem szkoły? Musisz zostać menedżerem

PRZEGLĄD PRASY. "Dziennik Gazeta Prawna" pisze o zmianach w regulaminie zatrudniania dyrektorów opracowywanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Propozycje zakładają, że można będzie zostać dyrektorem szkoły, pod warunkiem że się w niej wcześniej nie uczyło.

Dyrektorom nie będą przysługiwać przywileje wynikające z Karty nauczyciela, za to będzie na nich ciążył obowiązek ukończenia studiów menedżerskich.

W lutym Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawi sporządzone na zlecenie MEN rozwiązania legislacyjne dotyczące statusu zawodowego dyrektorów. Jedna z propozycji zakłada, że samorząd mógłby zamiast dyrektora szkoły powołać inspektora oświatowego. Zajmowałby się on finansami i kadrami, a za proces dydaktyczny odpowiadałby jeden z nauczycieli szkoły w randze kierownika. Pełnienie funkcji dyrektora byłoby ograniczone do dwóch kadencji. Nie mógł by też pracować w szkole, w której uczył.

Pomysł oburzył dyrektorów szkół. Twierdzą, że osoba, która go przygotowała, nie zna specyfiki kierowania szkołą. Związek Nauczycielstwa Polskiego przyznaje, że zmiany są potrzebne, ale nie takie. Związkowcy przekonują, że trzeba zmniejszyć wpływ samorządu na obsadę stanowiska dyrektora szkoły oraz stworzyć narzędzia do rozwoju i dokształcanie tej grupy zawodowej.

La Bestia - meksykański pociąg śmierci [ZDJĘCIA] >>>

DOSTĘP PREMIUM