Abolicja: są już pierwsze decyzje legalizujące pobyt imigrantów

Są pierwsze decyzje w sprawie abolicji dla nielegalnych imigrantów. Wojewoda warmińsko-mazurski pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski, które wpłynęły do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- Osoby, które jako pierwsze skorzystają z trwającej abolicji, to obywatel Chin i osoba bezpaństwowa - wyjaśnia Ewa Piechota z Urzędu ds. Cudzoziemców. - Obaj mężczyźni mieszkają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zawiadomienia zostały do nich wysłane pocztą.

340 zł, proste procedury i rekordowa ilość wniosków - czytaj o abolicji

Na Warmii i Mazurach jedynie 14 osób złożyło jak dotąd wnioski abolicyjne, najwięcej zrobiło to na Mazowszu. W całej Polsce urzędnicy przyjęli już ponad 1500 wniosków. Imigranci ubiegający się o abolicję to głównie obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii, ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini.

- Cieszymy się, że pierwsze decyzje zapadły tak szybko i że są pozytywne - dodaje Piechota i wyjaśnia, że abolicja legalizuje pobyt cudzoziemcy na dwa lata. W tym czasie osoby nią objęte mogą legalnie pracować i podróżować: - Wydanie takiej decyzji wymaga konsultacji z innymi organami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym kraju. One na wydanie swojej opinii mają 30 dni. W tym wypadku zajęło to dwa miesiące.

Piechota zachęca do dalszego składania wniosków. Nielegalni imigranci mają czas do końca czerwca. A wszelkie niezbędne informacje mogą znaleźć na stronie Abolicja.gov.pl.

Oficjalnie jestem chłopcem... - zobacz niezwykły film Watch Docs>>

DOSTĘP PREMIUM