Stowarzyszenie Detektywów: Rutkowski? Brak moralności, irracjonalne zacietrzewienie

?Działalność Pana Krzysztofa Rutkowskiego nie ma nic wspólnego z wykonywaniem czynności detektywistycznych, jak również normami moralnymi i etycznymi obowiązującymi w zawodzie detektywa, a także z powszechnie przyjętymi zasadami postępowania w cywilizowanym społeczeństwie? - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów.
Zobacz wideo

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów oświadczyło dziś, że ma dość zapytań o "działalność detektywistyczną" Krzysztofa Rutkowskiego w kontekście poszukiwań półrocznej Madzi z Sosnowca i zajęło w tej sprawie oficjalne stanowisko. W wydanym dziś komunikacie PSLD można przeczytać, że "Pan Krzysztof Rutkowski nie posiada licencji detektywa i nie ma żadnych formalnych uprawnień do wykonywania jakichkolwiek czynności detektywistycznych w rozumieniu Ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r., w tym także do zawodowego poszukiwania osób zaginionych".

"Nie ma nic wspólnego z normami etycznymi"

Rutkowski z tego względu nie ma też prawa tytułować się "detektywem" i wykonywać jakichkolwiek czynności detektywistycznych - m.in. gromadzić i przetwarzać informacje. Według Stowarzyszenia działalność Rutkowskiego fałszuje prawdziwe oblicze pracy osób posiadających licencję w tym zakresie. "Nie ma nic wspólnego z wykonywaniem czynności detektywistycznych, jak również normami moralnymi i etycznymi obowiązującymi w zawodzie detektywa, a także z powszechnie przyjętymi zasadami postępowania w cywilizowanym społeczeństwie" - czytamy w oświadczeniu.

"Chęć zrobienia sobie reklamy za wszelką cenę"

Kolejnym zarzutem PSLD jest to, że "pierwszy detektyw III RP" nawet "w tak ważnej sprawie, jaka miała miejsce w Sosnowcu" nie potrafił współpracować z organami ścigania: "Widać tylko rywalizację i irracjonalne zacietrzewienie Pana Rutkowskiego". Wytłumaczenie takiego zachowania Stowarzyszenie widzi w "chęci zrobienia sobie reklamy za wszelką cenę i każdym kosztem, nawet swojego klienta i tragedii będącego udziałem rodziny Magdy z Sosnowca".

A co z zachowaniem "tajemnicy detektywistycznej"?

SPLD wyliczył także inne zasady, które obowiązują prawdziwych detektywów, a do których nie stosuje się Krzysztof Rutkowski: m.in. obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji i okoliczności sprawy, lojalność w stosunku do klienta, ochrona danych osobowych i zakaz uzyskiwania tzw. "danych wrażliwych" - a w razie wejścia w ich posiadanie, obchodzenie się z nimi stosownie do przepisów. "Detektywi ponoszą także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywistycznych oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji" - skwitowało Stowarzyszenie.

Poszukiwania ciała zaginionej sześciomiesięcznej Magdy [ZDJĘCIA] >>

TOK FM PREMIUM