Kopia e-maila z pytaniami przesłanego do Ministerstwa Zdrowia na początku lutego

Witam,

w nawiązaniu do rozmów telefonicznych z biurem prasowym oraz panią rzecznik przesyłam pytania i kwestie, na które chciałbym uzyskać od MZ odpowiedzi.

1) Jak udało nam się ustalić, DPS-y mają spore problemy z zakupem leków:

a) ich zdaniem, zdaniem prawników oraz aptekarzy istnieje kolizja przepisów, które uniemożliwiają ich jednoznaczną interpretacje. Większe DPS-y mają ważne umowy na dostawę leków z aptekami, które podpisały na skutek rozstrzygniętych przetargów.

Pytanie: która cena dla DPS-ów jest obowiązująca - ta z umowy z apteką czy ta z obwieszczenia dotyczącego wykazu leków refundowanych? Dlaczego ustawa refundacyjna nie zawiera wskazania, co w takiej sytuacji DPS-y mają robić (rozwiązać, renegocjować umowy, a może zaczekać, aż te wygasną)?

Oczywiście będę też pytał, kogo można za taką sytuację winić?

Rozumiem, że w ministerstwie pojawiły się niejasności co do istnienia oraz ewentualnej zgodności z prawem umów zawieranych między DPS-ami a aptekami. Pragnę zauważyć, że jest to nie tylko legalne, ale również wręcz wymagane przepisami prawa. Jeśli jest taka potrzeba, jestem w stanie podać podstawę prawną takiego stanu rzeczy;

b) mamy dokumenty potwierdzające, że wydatki podopiecznych DPS-ów na leki znacznie wzrosły, a powodem takiego stanu rzeczy jest wejście w życie ustawy refundacyjnej.

Pytanie: w jaki sposób DPS-y mają zdobyć pieniądze na zakup droższych leków w części, którą pokrywają podopieczni? Jak mają wykupić leki podopieczni, których na to nie stać i ewentualnie kto powinien za nich płacić? Kto zyskał na tym, że sztywne ceny leków dotyczą także jednostek takich jak DPS-y?

Przykład: pacjent, który płacił za leki kilka gorszy miesięcznie, płaci teraz 194 złote. Ten sam pacjent, chory psychicznie, ma na rękę miesięcznie 140 złotych.

2) Art. 9 paragraf 2, czyli regulacje dotyczące leków w szpitalach. Pytanie jest jedno, ale rodzi ono wiele szczegółowych: co się stanie, jeśli koncerny farmaceutyczne produkujące na przykład innowacyjne leki nowej generacji w trakcie negocjacji nie zejdą z ceną leku do poziomu limitu w danej grupie limitowej? Czy może się zdarzyć (a już mam sygnały, że się zdarza), że szpital nie będzie mógł kupić danego leku? Czy przepis o tym, że pacjent sam nie może dopłacić do leku w szpitalu, nadal będzie miał zastosowanie?

O tę kwestię pierwszy raz pytałem ministerstwo blisko miesiąc temu, do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi!!!

3) W obwieszczeniu zawierającym wykaz leków refundowanych znalazłem wiele absurdów, ale kilka z nich szczególnie wzbudziło moje zainteresowanie:

jak to się dzieje, że są na liście leki generyczne droższe niż leki innowacyjne, dla których te droższe generyki nazywa się potocznie (i wiele razy takiego określenia używał sam minister) tańszymi odpowiednikami. Jaki jest cel dopłacania przez państwo do leków, które są kopią droższą od oryginału?

Przykład: lek Cellcept, który ma swój droższy odpowiednik na liście. Lek psychiatryczny Zeldox, który był na liście, ale zniknął. W zamian pojawił się jego generyk, problem w tym, że droższy!!!

Jeśli Państwo są zainteresowani, po sygnałach farmaceutów zebrałem kilkadziesiąt błędów w obwieszczeniu polegających na błędnych wyliczeniach limitów itp.

4) Chciałbym uzyskać informacje o rzeczywistej skali zmian cen leków. Celowo piszę "rzeczywistej ceny", ponieważ wiem, że 15 procent obniżki, o której mówił pan minister na wielu konferencjach prasowych, to wyliczenia: CENA URZĘDOWA LEKU W 2011 DO CENY URZĘDOWEJ W 2012 ROKU. Problem w tym, że cena urzędowa w 2012 roku jest sztywna, ale ta w 2011 nie była sztywna, lecz jedynie maksymalna. W praktyce oznaczało to, że cena urzędowa istniała na papierze, a w aptekach była zazwyczaj obniżana.

5) Dostajemy sygnały, że koncerny, które obniżały ceny leków refundowanych, "odbijają to sobie" znacznymi podwyżkami cen leków nierefundowanych, czyli koszty znowu ponosi pacjent. Pytanie, czy MZ jakoś to kontroluje, czy śledzi ten proces i czy zamierza coś z tym zrobić?

Mam jeszcze całą gamę pytań do ministerstwa, natomiast na początek chciałbym uzyskać odpowiedzi na te kwestię i liczę na szybką reakcję z państwa strony.

DOSTĘP PREMIUM