Ostatnia wola Szymborskiej: Utworzenie fundacji głównym elementem testamentu

Poetka Wisława Szymborska zdecydowała się przekazać cały swój majątek oraz autorskie prawa majątkowe na rzecz fundacji. Ma ona zajmować się ochroną i propagowaniem jej dzieł, a także przyznawaniem nagród literackich.

Asystent poetki Michał Rusinek wspomniał moment otworzenia testamentu na konferencji prasowej. - Szczerze mówiąc, jestem trochę rozczarowany. Myślałem, że będzie to jakiś rytuał bardzo rozbudowany, że jakąś pieczęć będziemy łamać i wyciągać coś z sejfu. Tak naprawdę odczytany nam został dokument, który pani Wisława Szymborska sporządziła w 2004 roku - mówił Rusinek.

Utworzenie fundacji głównym celem testamentu

Następnie przekazał głos mecenasowi Markowi Bukowskiemu. - Zasadniczym jego elementem jest ustanowienie fundacji, która przejmie całość spraw dotychczas prowadzonych przez panią Wisławę Szymborską. To jest pierwsza część tego testamentu. Druga część testamentu dotyczy spraw, nazwijmy to, prywatnych. To są zapisy i polecenia i w tym zakresie wykonawca testamentu podejmie czynności w stosunkowo krótkim czasie, aby uczynić zadość życzeniom pani Wisławy. Oprócz tego dokumentu w 2005 roku został sporządzony akt notarialny, który reguluje kwestie organizacyjne samej fundacji, czyli mówimy tutaj o statucie fundacji. Ja miałem przyjemność nad tym dokumentem wspólnie z panią Wisławą pracować. Trwały konsultacje, również Michał był w nie zaangażowany - opowiadał prawnik.

- Dla mnie jako prawnika, rzemieślnika, zadziwiające było to, że bardzo jej zależało na tym, aby szereg kwestii uregulować, uporządkować, nie pozostawić ich przypadkom - wspominał Bukowski.

Prawnik poprosił dziennikarzy, żeby zadawali pytania tylko o część publiczną testamentu.

Cele, środki realizacji i majątek fundacji

Cele fundacji:

 

- ochrona i propagowanie twórczości Wisławy Szymborskiej, jej wizerunku i dobrego imienia,

 

- troska o spuściznę literacką i artystyczną Wisławy Szymborskiej,

 

- fundacja może realizować cele związane ze wspieraniem ochroną i propagowaniem polskiej twórczości literackiej w Polsce i za granicą jak również propagowaniem idei tolerancji oraz kultury dialogu w życiu publicznym.

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

 

- prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej,

 

- organizowanie i finansowanie działalności naukowej w zakresie literatury,

 

- organizowanie i realizowanie konkursu na pracę literacką,

 

- organizowanie i finansowanie innych konkursów i nagród za prace literackie, naukowe i artystyczne oraz ustanawianie i finansowanie stypendiów dla twórców literatury,

 

- organizowanie i finansowanie seminariów i konferencji naukowych, a także krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,

 

- współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji,

 

- ochrona i nadzorowanie archiwum Wisławy Szymborskiej oraz ochrona w zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi Wisławy Szymborskiej.

Majątek fundacji stanowić będą majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów Wisławy Szymborskiej, środki pieniężne znajdujące się w dniu otwarcia spadku na kontach złotówkowych i dewizowych oraz prawo do lokalu mieszkalnego, w którym mieszkała poetka.

Kto zasiądzie w zarządzie fundacji?

Rusinek zaznaczył, że nagroda literacka nie została przez Szymborską dokładnie określona. - Dopóki nie powstanie fundacja, nie możemy jeszcze nic powiedzieć. To my jako fundacja będziemy się zastanawiać nad tym, jak te nagrody będą wyglądać - mówił.

- Pani Szymborska zażyczyła sobie, żeby w pierwszym zarządzie fundacji znalazły się trzy osoby: pani profesor Teresa Walas, przyjaciółka pani Szymborskiej i literaturoznawca, pan mecenas Marek Bukowski, doradca prawny pani Szymborskiej, oraz ja. Rady fundacji się nie przewiduje - dodał Rusinek.

Już w imieniu fundacji asystent poetki powiedział, że bardzo chciałby, żeby fundacja działała w Krakowie i planuje znaleźć odpowiednie miejsce na archiwum poetki.

DOSTĘP PREMIUM