Kapliczka antyatomowa stanęła w G±skach. Napis na krzyżu: "Boże chroń od atomu"

Kapliczka z figur± Matki Boskiej oraz krzyżem, na którym widnieje napis "Boże chroń od atomu", została odsłonięta przez mieszkańców G±sek w województwie zachodniopomorskim. To kolejny protest przeciwko budowie w tym regionie elektrowni atomowej - informuje serwis "Głosu Koszalińskiego" gk24.pl.

Uroczysta procesja przeszła z kaplicy polowej w G±skach na działkę, gdzie stoi nowo wybudowana kapliczka. Jest to ta sama działka, na której planowana jest budowa elektrowni atomowej. Na zdjęciach zamieszczonych przez "Głos Koszaliński" widać osoby nios±ce transparenty z napisami "Stop atom" oraz "Nie dla atomów w G±skach". W¶ród przeciwników uczestnicz±cych w procesji znajduj± się m.in. motocykli¶ci ubrani w skóry oraz starsze kobiety. Na krzyżu, na którym umieszczono figurę Matki Boskiej, widnieje napis "Boże chroń od atomu".

Procesja oraz kapliczka to niejedyna inicjatywa maj±ca na celu powstrzymanie niechcianej budowy. Przeciwnicy elektrowni mieszkaj±cy w G±skach i okolicach posiadaj± także swój profil na Facebooku. Na "G±skobylu" zamieszczony był m.in. plakat nawołuj±cy do uczestniczenia w procesji i uroczystym odsłonięciu kapliczki.

Czytaj więcej i zobacz wszystkie zdjęcia na www.gk24.pl

DOSTĘP PREMIUM