Nowe statystyki Kościoła: tylko 40 proc. wiernych chodzi na msze - to najmniej w historii

Z badania przeprowadzonego jesienią 2011 roku wynika, że 40 proc. wiernych uczęszcza na msze. To nieznaczny spadek w porównaniu z zeszłym rokiem. Po raz pierwszy Kościół podał również informacje o aktach apostazji. W 2010 r. z Kościoła odeszło 459 osób.

Z badań Kościoła z 2011 roku wynika, że średni procent osób, które przychodzą do kościoła względem tych, które są do tego zobowiązane (dominicantes), wynosi 40 proc., czyli najmniej od rozpoczęcia badań w 1980 roku. Zaś procent communicantes, czyli osób przystępujących do komunii św. w odniesieniu do osób, które powinny przyjść w niedzielę na mszę wynosi 16,1 proc. Informacje te podano podczas konferencji prasowej zwołanej przez Instytut Statystyki Kościoła katolickiego w Warszawie.

W porównaniu z zeszłym rokiem liczba dominicantes spadła o 1 punkt procentowy, a communicantes o 0,3 punktu procentowego.

W latach 1980-1990 liczba dominicantes wynosiła ok. 50 proc. (w 1987 r. 55,3 proc.), w latach 1991-2007 43-46 proc., w 2008 r. odsetek spadł do 40,4 proc., w 2009 wynosił 41,5 proc., a w 2010 roku 41 proc. Natomiast liczba communicantes odpowiednio: w latach 1980-1990 - 7,8-10,7 proc.; 1991-2007 - 10,8-17,6 proc.; w latach 2008-2010 - 15,3-16,4 proc.

Największą frekwencją udziału w niedzielnych mszach św. może się poszczycić diecezja tarnowska - 68,2 proc., następne w kolejności są diecezja rzeszowska - 62,7 proc. i przemyska - 60,2 proc. Najmniejszy odsetek wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii odnotowano w archidiecezji łódzkiej - 29,8 proc., szczecińsko-kamieńskiej - 26,7 proc. i koszalińsko-kołobrzeskiej - 26,6 proc.

Najliczniej do komunii św. przystępują wierni w diecezji tarnowskiej - 23,5 proc., następnie w rzeszowskiej - 21,1 proc. i przemyskiej - 20,7 proc. Najmniejszy odsetek communicantes jest w archidiecezji łódzkiej - 10,2 proc., szczecińsko-kamieńskiej - 10,8 proc. i koszalińsko-kołobrzeskiej - 10,9 proc.

Po raz pierwszy podano też dane, ile osób formalnie wystąpiło z Kościoła katolickiego - w 2010 roku było ich 459. W tym samym roku do chrztu przystąpiło ponad 500 dorosłych.

Po zabytkowym dworcu zostało zaorane pole. Tak znikła Łódź Fabryczna [ZDJĘCIA]

TOK FM PREMIUM