1,4 mln złotych bezprawnych wynagrodzeń. Co na to ARR? [TREŚĆ MAILA]

Członkowie władz ELEWARR-u wypłacili sobie bezprawnie 1,4 mln zł pensji i premii. W czerwcu 2011 NIK wykryła nadużycie i nakazała zwrot całej kwoty. Sprawę miała monitorować Agencja Rynku Rolnego. Jest lipiec 2012 i kwota wciąż nie została zwrócona. Co na to ARR? Zapytaliśmy.

Członkowie rady nadzorczej i zarządu ELEWARR-u - spółki, o której rozmawiają bohaterowie taśm PSL-u - pobierali wynagrodzenie niezgodne z "ustawą kominową". Łącznie wypłacili sobie 1,4 mln zł więcej, niż wynosi dopuszczalny prawem limit - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z czerwca zeszłego roku. Już wtedy NIK zaleciła "Agencji Rynku Rolnego monitorowanie działań Spółki ELEWARR-u w sprawie zwrotu nienależycie pobranych wynagrodzeń". ELEWARR jest bowiem spółką powołaną do realizacji części zadań ARR. Agencja jest jej właścicielem.

Do dziś członkowie władz spółki nie zwrócili tej kwoty. Co w tym czasie robiła ARR?

Rzeczniczce Agencji zadaliśmy 4 pytania: Czy ARR monitorowała działania Spółki ELEWARR w sprawie zwrotu wynagrodzeń pobranych nienależnie? Na czym polegały te działania, jeśli były podejmowane? Czy ARR zgodnie z zaleceniami NIK ustaliła dopuszczalną wysokość wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki? Czy te ustalenia ws. wynagrodzenia były wyegzekwowane?

Odpowiedź przyszła e-mailem. Jego treść cytujemy w całości: "W wystąpieniu pokontrolnym NIK zobowiązała Agencję Rynku Rolnego do "monitorowania działań Zarządu Spółki ELEWARR w sprawie zwrotu wynagrodzeń nienależnie pobranych przez Członków RN i Zarządu oraz Głównego Księgowego Spółki". W wykonaniu powyższego ARR podejmuje stale i sukcesywnie czynności w ramach monitorowania prac Zarządu Spółki w przedmiotowym zakresie. Zarząd Spółki informuje ARR na bieżąco o podejmowanych działaniach".

NIK zapowiada kolejną kontrolę w spółce ELEWARR i skierowanie sprawy bezprawnych wynagrodzeń do prokuratury.

"Honolulu, cały świat, co chcesz" - afery na taśmach PSL [TREŚĆ NAGRANIA] >>

DOSTĘP PREMIUM