"Przebaczenie nie oznacza zapomnienia". Historyczny apel Cerkwi i Kościoła o pojednanie

"Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem? - brzmi fragment przesłania wzywającego do pojednania Polski i Rosji, które zostało podpisane przez abp. Michalika i Cyryla I.

Zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Rosji, patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I, oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podpisali na Zamku Królewskim przesłanie wzywające do pojednania obu narodów.

Zobacz wideo

Przedstawiciele Kościołów zawarli w dokumencie apel do wiernych o wzajemne wybaczenie wyrządzonych sobie nawzajem krzywd. Celem dokumentu - jak podkreślają hierarchowie - "nie jest rozwiązywanie bolesnych kart historii Polski i Rosji, istotną kwestią jest natomiast, by ten dialog zapoczątkować".

"Przyprowadza nas bolesne doświadczenie historii"

- Obecnie na świecie, bardziej niż kiedykolwiek w historii ludzkości, stosunki między państwami i narodami są określane przez ideologię i opierają się na wzajemnym zainteresowaniu. Kościoły nie mogą nie zauważać tych faktów. Ale nie tylko chlebem człowiek żyje. Gospodarczy sukces zbudowany na egoistycznym dążeniu do sukcesu, kosztem swoich bliskich i braci, prowadzi do rozczarowania i cierpień - powiedział Cyryl I po podpisaniu wezwania. Jak dodał, przedstawiciele obu Kościołów włożyli wiele wysiłków, aby doprowadzić do podpisania dokumentu i przekonać do niego wielu sceptyków. Zaapelował także o odrzucenie wzajemnych uprzedzeń obu narodów i skupienie się na wspólnym bronieniu wiary.

Abp Michalik zaznaczył z kolei, że dokument nie został podpisany dla reklamy, publicznego sukcesu czy poklasku. - Nie dla historii nawet. Przyprowadza nas bowiem wielkie i bolesne doświadczenie dawnej i bliskiej historii, wielu cierpień i niesprawiedliwości zadanych przez konkretnych ludzi i przez straszne systemy totalitarne, od których niestrudzenie trzeba się odcinać, a które zhańbiły imię człowieka. (...) Ten dokument podpisujemy w duchu posłuszeństwa Ewangelii - powiedział.

"Proponuje się aborcję, eutanazję, odrzuca tradycyjne wartości"

W podpisanym dokumencie przedstawiciele Kościołów zwrócili uwagę na coraz mniejszy udział wartości chrześcijańskich w życiu obu narodów. "Dziś narody Polski i Rosji stanęły wobec nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub obrony wolności kwestionuje się podstawowe zasady moralne oparte na Dekalogu.(...) Proponuje się aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje się przedstawić jako jedną z form małżeństwa, propaguje się konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się tradycyjne wartości i usuwa z przestrzeni publicznej symbole religijne".

"Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także z próbami wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie rozumiana świeckość przybiera formę fundamentalizmu i w rzeczywistości jest jedną z odmian ateizmu" - podkreślają hierarchowie Kościołów we wspólnym przesłaniu.

"Przebaczyć oznacza wyrzec się zemsty"

Przedstawiciele Kościołów zaapelowali także o wzajemne wybaczenie krzywd wyrządzonych sobie nawzajem przez Polaków i Rosjan. "Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną cześć naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości. (...) Każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku powinien widzieć przyjaciela i brata" - brzmi przesłanie do obu narodów.

PRZECZYTAJ CAŁY DOKUMENT >>

Ostatni punkt wizyty

Cyryl złożył też dziś wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Patriarcha zmienił program wizyty - zgodnie z planem na placu Piłsudskiego miał być około godz. 15. Kolumna samochodów z Cyrylem I i jego delegacją oraz ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksandrem Aleksiejewem, a także zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp. Sawą dotarła przed Grób Nieznanego Żołnierza około godz. 13.30. Patriarcha złożył na płycie grobu biało-zielony owalny wieniec z prawosławnym krzyżem. Wpisał się do księgi pamiątkowej, zapoznał się także z ekspozycją dotyczącą tego miejsca. Zaprezentowali mu ją żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Był to ostatni oficjalny punkt wizyty patriarchy Cyryla w Warszawie. Wcześniej patriarcha był na warszawskim cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wizyty zwierzchnika Cerkwi rosyjskiej w miejscach pamięci miały się odbyć później, jednak z nieujawnionych dotąd przyczyn zdecydowano się przyśpieszyć je o kilkadziesiąt minut.

DOSTĘP PREMIUM