PZPN po niedoszłym meczu oburza się na ministerstwo, polityków i TVP

Na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawiło się oświadczenie organizacji dotyczące odwołanego wczoraj meczu Polska - Anglia. ?Zarząd PZPN zapoznał się z okolicznościami tego zdarzenia i stwierdza, iż do opinii publicznej skierowano szereg nieprawdziwych informacji dotyczących organizacji tego meczu oraz obarczono winą za zaistniałą sytuację Polski Związek Piłki Nożnej? - czytamy w piśmie.

PZPN zauważa , że dobre imię związku zostało naruszone i w kilku punktach się broni. Tłumaczy m.in. że według regulaminu eliminacji i finałów mistrzostw świata FIFA w roku 2014 w Brazylii, "jeżeli stadion posiada zamykany dach, komisarz meczowy FIFA w porozumieniu z sędzią oraz przedstawicielami obydwu drużyn podejmie decyzję przed meczem, czy w jego trakcie dach będzie otwarty czy zamknięty", a dodatkowo, że o przydatności boiska do gry decyduje sędzia główny meczu.

W oświadczeniu czytamy też, że związek "przyjmuje z oburzeniem" to, jak była prowadzona relacja Telewizji Polskiej w czasie, gdy miał odbywać się mecz ("podano wiele nieprawdziwych i krzywdzących PZPN informacji") oraz zarzuca politykom "różnych ugrupowań", że "w swych publicznych wypowiedziach bezprawnie i nieodpowiedzialnie formułowali oceny negatywne wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej bez należytych kompetencji i wiedzy co do stanu faktycznego".

Ponadto PZPN informuje, że wystąpi do Ministerstwa Sportu i Turystyki z roszczeniem: "w związku z nienależytym wykonaniem umowy najmu Stadionu Narodowego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w tym niewłaściwym przygotowaniem płyty boiska oraz niewykonaniem polecenia komisarza meczowego FIFA dotyczącego zamknięcia dachu stadionu, Polski Związek Piłki Nożnej poniósł szkodę majątkową oraz wizerunkową i stał się podmiotem nieuzasadnionej krytyki. Dlatego też Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki z roszczeniem o naprawienie poniesionych strat i wyrządzonych szkód".

DOSTĘP PREMIUM