In vitro tak, ale nie dla par homoseksualnych. A dla samotnych kobiet? [BADANIA DLA TOK FM]

Dwie trzecie respondentów popiera dostępność zapłodnienia in vitro dla par heteroseksualnych. Proporcje ulegają niemal dokładnemu odwróceniu, gdy pada pytanie o dostępność takiej metody dla par homoseksualnych. ?Nie? mówi 69 proc.

Badanie przeprowadził Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi na zlecenie Radia TOK FM.

Wyniki wskazują, że zdecydowana większość osób uważa, że zna założenia metody in vitro (84 proc.), z czego ponad połowa je akceptuje w kontekście etycznym (56 proc.), nie akceptuje ich 37 proc.

Pary homoseksualne "nie", samotne kobiety "tak"

Dwie trzecie respondentów popiera dostępność zapłodnienia in vitro dla par heteroseksualnych. Proporcje ulegają niemal dokładnemu odwróceniu, gdy pada pytanie o dostępność takiej metody dla par homoseksualnych. "Nie" mówi 69 proc. Jednocześnie ponad połowa (53 proc. do 44 proc.) popiera dostępność sztucznego zapłodnienia dla samotnych kobiet.

Jeśli chodzi o kwestię refundacji metody in vitro, żadna opinia nie zyskała zdecydowanej przewagi. Na "tak" jest 48 proc., na nie 41 proc. Niezdecydowanych jest 11 proc.

Ciekawie przedstawiają się rezultaty odpowiedzi w przypadku gdyby ankietowany nie mógł mieć dzieci z powodów zdrowotnych. Na metodę in vitro zdecydowałoby się 51 proc., nie - 28 proc., nie wie/trudno powiedzieć - aż 21 proc.

In vitro nie oceniamy religijnie

Z badań wynika również, że nasz stosunek do in vitro nie jest powiązany z wyznawaną religią. - Większość Polaków deklaruje oczywiście, że jest wiary katolickiej, mniej niż połowa są to osoby aktywnie praktykujące, natomiast nie widać jasnego zróżnicowania pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami metody in vitro. Te odsetki są zbliżone zarówno dla osób praktykujących, jak i niepraktykujących - tłumaczy Rafał Zacłona z INSE Research.

W sondażu wyraźnie bardziej otwarci na procedurę in vitro były natomiast osoby mieszkające w dużych miastach niż w małych miejscowościach czy na wsiach.

Badania przeprowadzono 14 listopada na ogólnopolskiej próbie 860 dorosłych osób, metodą ankiety papierowej wypełnionej w obecności ankietera.

DOSTĘP PREMIUM