Trybunał Praw Człowieka: Dziennikarz ma prawo zataić swoje źródło informacji

Holenderscy dziennikarze z "De Telegraf" mieli pełne prawo do nieujawnienia źródła informacji - tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka i przyznał skarżącym 60 tys. euro odszkodowania za poniesione straty. Dziennikarze w 2006 r. napisali o wątpliwych działaniach tajnych służb - odmówili, kiedy nakazano im zdradzić swoich informatorów.

Zdaniem holenderskich władz w artykule ujawnione zostały tajemnice państwowe. Służby specjalne nakazały dziennikarzom oddanie dokumentów. Chciano zidentyfikować linie papilarne i znaleźć w ten sposób osobę odpowiedzialną za przeciek informacji. Po odmowie ujawnienia źródła dziennikarze co jakiś czas byli nękani przez policję, podsłuchiwani i aresztowani.

Złożyli skargę w holenderskich sądach - przegrali. Sędziowie Trybunału jednogłośnie stwierdzili naruszenie przez Holandię wobec dziennikarzy dwóch artykułów Europejskiej Konwencji - gwarantujących prawo do wolności wypowiedzi i informacji oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał stwierdził, że dziennikarze w swoim artykule występowali w ważnej społecznie sprawie. Brak ochrony dziennikarskich źródeł informacji jest zamachem na podstawowy mechanizm kontroli w społeczeństwie demokratycznym - stwierdzono w wyroku. Holandia zobowiązana została do rewizji obowiązującego prawa.

DOSTĘP PREMIUM