"GMO jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody" [WYNIKI SONDY]

Większość, 60 proc. głosujących w naszej sondzie uznała, że "GMO, jak wykazały niektóre badania, jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody".

Blisko co czwarty głosujący (24 proc.) uznał, że GMO "powinno być dozwolone, ale na opakowaniu musi być widoczna informacja nt. zawartości GMO w produkcie". Co dziesiąty uważa, że "powinno być w pełni dozwolone bez żadnych oznakowań. Wiele badań dowodzi, że GMO jest bezpieczne".

"O tym powinna zdecydować specjalna, naukowa komisja powołana przez władze", uznało 4 proc. głosujących. Z kolei zaledwie 2 proc. głosujących uważa, że GMO "powinno być zakazane, ale tylko w produktach przeznaczonych dla ludzi". W naszej sondzie zagłosowało 9474 osób.

Przypomnijmy: Sejm uchwalił ustawę o nasiennictwie głosami 230 posłów PO i PSL. Przeciw opowiedziało się 202 posłów z PiS, Ruchu Palikota, SLD i Solidarnej Polski. Wśród poprawek, które nie weszły do ustawy, znalazły się wnioski opozycji m.in. zakazujące dopuszczania do obrotu i stosowania materiału siewnego modyfikowanego genetycznie.

Projekt uchwalonej w listopadzie ustawy o nasiennictwie skierował do Sejmu prezydent Bronisław Komorowski. Stało się to w styczniu, ale Komorowski zapowiedział, że to zrobi już w sierpniu 2011 r., gdy zawetował poprzednią ustawę o nasiennictwie (był to jeden z dwóch dotychczas przypadków, gdy Komorowski skorzystał z prawa weta). Swą decyzję prezydent uzasadniał niezgodnością tamtej ustawy z prawem UE. Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim demonstrowali przeciwnicy GMO.

Jeszcze możesz zagłosować w naszej sondzie>>

DOSTĘP PREMIUM