Niepokorni dziennikarze będą mieli swój pomnik. Komorowski - główny inicjator budowy

W miejscu, gdzie mieściła się komunistyczna cenzura, stanie Memoriał Wolnego Słowa. Upamiętni on podziemny ruch wydawniczy, który działał przed 1989 rokiem. Podczas uroczystości oficjalnych obchodów wprowadzenia stanu wojennego ogłoszono rozpoczęcie konkursu na projekt.

Bezpośrednim inicjatorem budowy pomnika był Bronisław Komorowski. Razem z osobami związanymi z podziemnym ruchem wydawniczym z czasów PRL (m.in. Grzegorzem Bogutą, Janem Dworakiem, Waldemarem Majem, Piotrem Niemczyckim) postanowił on uczcić pamięć niepokornych dziennikarzy i osób związanych z mediami, którzy omijając cenzurę i niekiedy narażając własne życie, wykonywali swój zawód.

Okres dwunastu lat, od czerwca 1977 roku do czerwca 1989 roku, był trudny i ryzykowny dla niezależnych wydawców, drukarzy i kolporterów oraz twórców radia. Spotykały ich represje i szykany ze strony komunistycznych władz: rewizje, konfiskaty, pozbawianie zatrudnienia, pobicia, aresztowania, kilkuletnie wyroki więzienia. Mimo to w czasach PRL podziemny ruch wydawniczy rozwijał się w ukryciu na niespotykaną nigdzie w krajach bloku sowieckiego skalę. W latach 1977-89 osiągnął rekordowe rozmiary i zasięg. Ukazywało się ponad 2700 czasopism, wydanych zostało ponad 5500 wydawnictw o charakterze druków zwartych, a NOWA, największe podziemne wydawnictwo, wydała blisko 400 tytułów, w nakładach od 500 do 12 tys. egzemplarzy.

Wolne słowo w miejscu dawnej cenzury

Historia oraz bohaterowie podziemnych mediów zostaną upamiętnieni na skwerze Wolnego Słowa przy ul. Mysiej w Warszawie, gdzie pod numerem 5 mieściła się siedziba urzędu cenzury, zwanego Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Z pobliskiego budynku KC PZPR sterowano polityką cenzorów i nadzorowano ich pracę. - Niech gest solidarności płynący od nas, Polaków, umacnia wiarę w to, że wolności nie można zatrzymać, że nie da się jej ocenzurować czy pobić milicyjną pałką. Nie można jej zamknąć w więzieniu - mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas wczorajszych uroczystości oficjalnych obchodów wprowadzenia stanu wojennego.

Prezydent Komorowski objął honorowy patronat nad budową Memoriału Wolnego Słowa. Budowa pomnika zostanie sfinansowana z pieniędzy ze zbiórki publicznej w Polsce. Nadal można je wpłacać na rachunek bankowy: 88 2490 0005 0000 4600 7029 1735, z dopiskiem "darowizna na rzecz Komitetu Budowy Memoriału Wolnego Słowa".

Termin składania projektów Memoriału Wolnego Słowa upłynie 5 kwietnia 2013. Wszelkie informacje na ten temat, szczegółowe biogramy uczestników sądu konkursowego i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.memorialwolnegoslowa.eu

DOSTĘP PREMIUM