Szukasz pracy przez serwis Karierowo.com? Uważaj, będą wysyłali żądania zapłaty

?Poszukujemy Statystów/Epizodystów do produkcji telewizyjnych. Zgłoszenia przyjmujemy na www.karierowo.com? - brzmi jedno z ogłoszeń na serwisie z ofertami pracy. Ci, którzy postanowili na nie odpowiedzieć i wysłali CV, rejestrując się na podanej stronie, teraz otrzymują wezwania do zapłaty 99 zł za... utworzenie wizytówki "My CV".

W takiej sytuacji znalazł się jeden z naszych czytelników, Tomasz. "Na stronie Karierowo.com nic o ofertach pracy się nie dowiedziałem. Była jedynie prośba o rejestrację i zaakceptowanie regulaminu. Niestety, nie przeczytałem regulaminu i zaznaczyłem, że się zgadzam z jego postanowieniami. 6 grudnia 2012 r. [dwa dni po zarejestrowaniu się na stronie Karierowo.com - red.] otrzymałem e-mail potwierdzający zawarcie z umowy plus 4 załączniki, które przeczytałem 6 stycznia 2013 r. W załącznikach był tekst zawarcia umowy z koniecznością zapłaty opłaty 99 zł na konto bankowe firmy w ciągu 7 dni" - napisał do nas.

Karierowo.com nie wygląda jak profesjonalna strona. Niektóre jej elementy nie działają, inne wyglądają podejrzanie, np. malutki znaczek z napisem "BEST" sugerujący odznaczenie w jakiejś dziedzinie. Mimo to strona firmuje się jako "portal o zasięgu globalnym, gdzie wielkie korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa rekrutują swoich pracowników".

Umowa nie do rozwiązania?

"Dołącz do nas i spełniaj się zawodowo" - zachęca do rejestracji portal. Aby to zrobić, należy zaakceptować regulamin. Uważni internauci mniej więcej w połowie regulaminu znajdą informację, że za świadczone usługi (utworzenie wizytówki "My CV") firma żąda 99 zł. Tomasz jednak, jak wiele innych skarżących się w internecie osób, nie przeczytał regulaminu. Kiedy otrzymał wezwanie do zapłaty, postanowił interweniować. Napisał do właściciela serwisu, firmy Work of World, że żąda unieważnienia umowy i anulowania opłaty, ponieważ został wprowadzony w błąd. Niestety, w odpowiedzi przeczytał, że taka możliwość nie istnieje.

"Dnia 4.12.2012 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) doszło do zawarcia umowy wiążącej obie strony umowy. W przypadku umów zawieranych na odległość, bez obecności stron, nie jest wymagany podpis dla ważności umowy. Umowa została zawarta poprzez wypełnienie formularza z danymi osobowymi oraz oświadczenie woli - akceptacja regulaminu oraz warunków umowy" - przeczytał w mailu podpisanym Aleksandra Zycha z Work of World.

"Dopóki ludzie będą im płacić, dopóty będą straszyć"

Jak wynika z relacji osób, które również zarejestrowały się na stronie Karierowo.com i próbowały prosić serwis o anulowanie umowy, firma wysyła głównie dwa rodzaje pism. W jednych powołuje się na przepisy, które pozwalają zawrzeć umowę na odległość bez podpisów, w innych twierdzi, że ma dowody na wysłanie e-mailem umowy opatrzonej podpisem elektronicznym. "W otrzymanym przez nich 2. mailu zawarli informacje, iż złożyłam podpis i mają to wszystko w swoich wiadomościach z folderu wysłane" - przyznaje Quenil na forum portalu Money.pl.

Zdecydowana większość internautów radzi, aby nie przejmować się wezwaniami firmy do zapłaty lub napisać odwołanie. "Ludzie! Nie panikujcie tak! (...) Mamy prawo odwołać się w ciągu 3 miesięcy. Work of World będzie się od tego migał i sypał z rękawa jakimiś innymi przepisami prawnymi, bo znajdują się ludzie, którzy im płacą, bo są zastraszeni. Dopóki ludzie będą im płacić, dopóty będą straszyć" - napisał użytkownik Alillah na forum Money.pl.

UOKiK: Na rozwiązanie umowy mamy nawet 3 miesiące

Nasz czytelnik Tomasz radził się w sprawie umowy z serwisem Karierowo.com policji i rzecznika praw konsumenta. "Rzecznik stwierdził, że jest to na granicy prawa, i nie miał zastrzeżeń do zapisów regulaminu Karierowo.com. Wydrukował mi poradę prawną UOKiK i kazał pisać odwołanie na piśmie oraz wysłać to listem poleconym na adres właściciela strony" - przyznaje.

Sam UOKiK radzi: - Korzystając z internetu, należy pamiętać, że zazwyczaj rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług. Jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca poinformował o prawie do odstąpienia od niej, możemy to zrobić bez podawania powodu w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Natomiast w przypadku kiedy warunki umowy nie zostały potwierdzone na piśmie, prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się do trzech miesięcy - wyjaśnia Artur Kosim z biura prasowego UOKiK.

UOKiK: W ostatnim czasie wpływały skargi na praktyki portalu

UOKiK przyznaje, że w ostatnim czasie do urzędu trafiały pojedyncze skargi na praktyki portalu Karierowo.com. - Natomiast stwierdzenie, czy dana praktyka jest niezgodna z prawem, będzie możliwe dopiero po dokładnym zbadaniu sprawy w trybie ewentualnego postępowania - zaznacza urząd.

UOKiK przypomina, że każdy poszkodowany przez portal konsument może dochodzić swoich praw indywidualnie. Sugeruje kontakt z jedną z organizacji konsumenckich: Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Federacją Konsumentów lub powiatowym rzecznikiem konsumentów, bezpłatną infolinią konsumencką 0 800 007 707 lub internetowym centrum porad dla konsumentów porady@dlakonsumentow.pl.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM