Terlikowski o Owsiaku i WOŚP: Wielkie zło przybiera czasem maskę wielkiego dobra

?Jerzy Owsiak jest tym bardziej niebezpieczny, im więcej realnego dobra przynosi jego akcja. WOŚP nie może bowiem usprawiedliwiać nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które doprowadzić mogą do zmiany postaw społecznych wobec eutanazji? - pisze dziś Tomasz Terlikowski w portalu Fronda.pl.

Tomasz Terlikowski zwraca uwagę, że w dniu "apogeum akcji Jerzego Owsiaka pod niemal każdym polskim kościołem stoją tłumy wolontariuszy, którzy kwestują na osoby starsze i dzieci, jakby nie zauważając, że ich lider wszedł w głęboki spór, już nie tylko z instytucją Kościoła, ale z całą tradycją europejską, której chrześcijaństwo jest fundamentem".

Terlikowski pamięta o tym, co w WOŚP dobre

Prawicowy publicysta docenia pozytywne działania Orkiestry. - Akcja Owsiaka może być szkołą wolontariatu i zaangażowania społecznego. Ideologicznie jest to zaangażowanie ukierunkowane lewicowo, ale dobrze, że jest i takie. Każda akcja charytatywna i każde budzenie pozytywnych emocji społecznych ma swoje znaczenie - pisze w portalu Fronda.pl .

"Owsiak może rżnąć głupa"

Publicysta uważa jednak, że Owsiak został wykreowany na postać, "która może powiedzieć wszystko i która za swoje słowa nie jest w ogóle odpowiedzialna. A gdy poczuje, że palnęła głupotę, zawsze - przy entuzjazmie mediów - może się z tego wycofać i rżnąć głupa". Tak - zdaniem Terlikowskiego - było z wypowiedzią o eutanazji.

- Owsiak nie pytał i nie zastanawiał się, tylko stwierdzał, że jest za eutanazją, która dla niego jest sposobem pomocy. Gdy zaś zauważył, że nawet tak "wielki autorytet" jak on nie może sobie pozwolić na bezkarne popieranie zabijania chorych i staruszków, zaczął opowiadać o tym, że to tylko pytanie, i zapewniać, że on oczywiście za zabijaniem nie jest - napisał Terlikowski.

"WOŚP służy złu"

Na koniec publicysta stwierdza: - Im więcej realnie dobrego robi Jerzy Owsiak (a że, robi nie zamierzam z tym polemizować), tym dużo więcej złego czyni swoimi skandalicznymi wypowiedziami. Realne dobro, które działo się za sprawą lidera WOŚP, służy za usprawiedliwienie zła, jakie może się za jego sprawą wydarzyć.

Terlikowski stwierdza, że "szlachetna w założeniu akcja zaczyna służyć złu" i "od dawna jest tak, że wielkie zło przybiera czasem maskę wielkiego dobra, a realnie dobre akcje czy działania powodowane dobrymi intencjami służą złu". - Od momentu gdy Jerzy Owsiak świadomie i dobrowolnie opowiedział się po stronie "cywilizacji śmierci" - tak właśnie trzeba traktować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - pisze Terlikowski.

Dyskusja o godnej śmierci jest w Polsce konieczna

Ostatni spór o eutanazję wywołały słowa Owsiaka, że "eutanazja to pomoc starszym w cierpieniach". Spotkały się one z ostrą reakcją niektórych polityków. Kazimierz Jaworski (Solidarna Polska), Marek Sawicki (PSL), Jacek Żalek (PO) i Przemysław Wipler (PiS), wysłali do Owsiaka list, w którym apelowali do szefa WOŚP o wycofanie się ze swojej wypowiedzi. Owsiak odpowiedział: - Nie jestem i nigdy nie był za eutanazją, ale zadaję pytania. Bo widzę ludzkie cierpienie. Seniorzy mają problem z opieką zdrowotną - powiedział w TVN24.

Stanowisko zajął także episkopat. "Z satysfakcją przyjmujemy deklarację Jerzego Owsiaka, iż życie ludzkie jest dla niego 'wartością najwyższą', przypominamy jednak, że eutanazja nie jest dopuszczalna w żadnej sytuacji" - napisali biskupi.

Barbara Labuda w wywiadzie dla "Dziennika Opinii" Krytyki Politycznej pochwaliła Owsiaka. Mam nadzieję, że Jerzy Owsiak nie da się zastraszyć i zaszczuć. Zwrócił uwagę na kłopoty z opieką zdrowotną nad starszymi ludźmi w naszym kraju, rozpoczął akcję mającą warunki ich opieki poprawić, a jednocześnie powiedział, że dyskusja na temat prawa do godnej śmierci jest w Polsce konieczna - powiedział Labuda.

W tym roku po raz pierwszy WOŚP zbiera pieniądze nie tylko na leczenie dzieci, ale również na polepszenie jakości opieki medycznej nad osobami starszymi.

TOK FM PREMIUM