Do czego mają prawo pasażerowie odwołanych i opóźnionych lotów [INFORMATOR]

Przy opóźnieniu lotu pasażerowie mają prawo do posiłku, dostępu do telefonu, miejsca odpoczynku, a nawet noclegu i transportu do miejsca zakwaterowania. Zawsze za opiekę nad pasażerem odpowiedzialne są linie lotnicze.

Lotniska w Europie - m.in. w Wielkiej Brytanii i Francji od kilku dni paraliżuje śnieg. Loty mają duże opóźnienia, część jest odwoływana.

W przypadku odwołania lotu, podróżnym przysługuje zwrot należności za bilet, możliwość zmiany lotu na podobnych warunkach i wszelkie zabezpieczenia jak w przypadku opóźnienia. Warto jednak pamiętać, że tych samych praw oczekuje jeszcze kilkuset, o ile nie kilka tysięcy pasażerów, którzy także utknęli na lotnisku.

Jeśli opóźnienie jest większe niż pięć godzin, a pasażer nie zdecyduje się na kontynuowanie podróży - ma takie same prawa jak w przypadku odwołanego rejsu. Generalnie za odwołany lot można domagać się odszkodowania. O ile linia lotnicza nie udowodni, że do opóźnienia doszło z powodu wyjątkowych okoliczności.

Niestety, atak zimy może być taką właśnie okolicznością. I choć trudno w takich przypadkach uzyskać odszkodowanie, to wręcz należy domagać się wszystkich praw pasażera, które wymieniamy wyżej. Wszystko to szczegółowo regulują przepisy unijne.

Opóźnienie lotu

Pasażer ma prawo do uzyskania opieki od linii lotniczej (dostęp do telefonu, miejsce odpoczynku, wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania), jeśli opóźnienie wynosi:

- dwie godziny lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km;

- trzy godziny lub więcej w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km;

- cztery godziny lub więcej w przypadku lotów poza Unią Europejską dłuższych niż 3500 km. Jeśli opóźnienie jest większe niż pięć godzin, pasażer, który nie zdecyduje się na kontynuowanie podróży, ma również prawo do zwrotu należności za bilet oraz do powrotnego przelotu do miejsca rozpoczęcia podróży. Jeżeli lot jest opóźniony o co najmniej trzy godziny, pasażerowie mają prawo do takiego samego odszkodowania, jakie przysługuje w przypadku odwołanego lotu, o ile linia lotnicza nie udowodni, że do opóźnienia doszło z powodu wyjątkowych okoliczności. Dodatkowo linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień.

Odwołanie lotu

W tym przypadku pasażer jest uprawniony do rekompensaty (nawet 250 euro), chyba że został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed odlotem lub termin lotu zmieniono na bliski pierwotnego, lub jeśli linia lotnicza może udowodnić, że odwołanie lotu zostało spowodowane zaistnieniem wyjątkowych okoliczności. Ponadto linia lotnicza musi przedstawić ofertę umożliwiającą zwrot należności za bilet w ciągu siedmiu dni, zmianę lotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach. Jeśli linia zostawi nas na lodzie, albo z wielkim oporem reaguje na roszczenia pasażerów, możemy poskarżyć się najpierw reklamacją do samej linii, a dopiero później do Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Przy składaniu takiej skargi trzeba powołać się na postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i i Rady nr 261/2004/WE - to ważne w całej procedurze.

Złożenie skargi

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w liniach lotniczych i tylko w sytuacji: odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, odwołania lotu, dużego opóźnienia lotu. Do skargi powinni Państwo załączyć: kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację, kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot. Komisja Ochrony Praw Pasażerów (e-mail: kopp@ulc.gov.pl, tel.: 22 520 74 84).

W ubiegłym roku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpłynęło 4 tys. skarg i pisemnych zapytań od pasażerów linii lotniczych. To o 1826 więcej spraw niż w 2011 r. Pasażerowie najczęściej skarżą się na opóźnienia i odwołane loty. ULC wskazał, że znaczny przyrost liczby skarg w ub.r. spowodowany był także upadkiem spółek lotniczych OLT Express Regional oraz OLT Express Poland, które na przełomie lipca i sierpnia zeszłego roku odwołały wszystkie swoje loty i zawiesiły działalność lotniczą.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM