Prof. Hartman pisze do Boniego: odpis na Kościół to przywilej, na którym traci państwo

- Nie może być tak, że w wolnej Polsce wierzący płacą na rzecz państwa niższe podatki niż niewierzący - pisze w liście do ministra cyfryzacji Michała Boniego prof. Jan Hartman, filozof i etyk. Udowadnia, że możliwość odpisu 0,5 proc. podatku to przywilej fiskalny dla katolików, który zmniejszy wpływy do budżetu.

Hartman list zamieścił na Facebooku . Filozofa poruszyła sprawa kompromisu, jaki wypracował Kościół katolicki i państwo polskie w sprawie Funduszu Kościelnego. Każdy wierzący będzie mógł odpisać 0,5 proc. należnego podatku - tak jak np. przekazuje się 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego.

Pomysł Hartman nazywa "niekonstytucyjnym i niezgodnym z zasadą równego traktowania obywateli przez państwo". - Dobrowolny odpis na rzecz związku wyznaniowego oznacza, że obywatele wierzący i należący do któregoś z takich związków uzyskują możliwość zmniejszenia swych zobowiązań podatkowych w stosunku do państwa. Analogiczna możliwość nie będzie zaś dana niewierzącym. Tym samym wierzący uzyskają przywilej fiskalny - swego rodzaju ulgę podatkową, uwarunkowaną wydatkowaniem kwoty 0,5 proc. należnego podatku na związek wyznaniowy - argumentuje prof. Hartman. - Jedynym sposobem usunięcia tej oczywistej niesprawiedliwości jest przyznanie niewierzącym analogicznej możliwości do tej, jaką oferuje się wierzącym, to jest objęcie odpisem 0,5 proc. również innych niż związki wyznaniowe stowarzyszeń działających na rzecz określonego światopoglądu, takich jak na przykład Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów.

Filozof pisze w liście, że odpis na tylko jeden związek wyznaniowy budzi wątpliwości. Zdaniem Hartmana "nie może być tak, że w wolnej Polsce wierzący płacą na rzecz państwa niższe podatki niż niewierzący". - Mam nadzieję, że teza ta nie budzi kontrowersji. Jeśli jednak okaże się, że rząd RP ma inne zdanie, partie polityczne i stowarzyszenia wystąpią, jak przypuszczam, na drogę prawną, by niekonstytucyjny stan prawa zmienić - dodaje.

Zobacz wideo

TOK FM PREMIUM